Sekcja Paleobotaniczna

Sekcja Paleobotaniczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego powstała z inicjatywy profesora Władysława Szafera w 1955 roku w czasie Zjazdu PTB w Gdańsku. Historię powstania Sekcji i początki jej działalności opisała doc. dr hab. Maria Reymanówna w 1986 roku na łamach czasopisma Wiadomości Botaniczne (nr 30/3–4: 379–384).

Profil naukowy Sekcji ukierunkowany jest przede wszystkim na badania szczątków roślin kopalnych ze stanowisk archeologicznych i zachowanych w skałach pochodzących ze wszystkich er geologicznych oraz na analizy współczesnych pozostałości roślinnych (np. współczesny opad pyłku). Badania paleobotaniczne prowadzą do odtworzenia ewolucji roślin oraz przemian szaty roślinnej i środowiska przyrodniczego w przeszłości.

Do Sekcji należą przyrodnicy reprezentujący różne dyscypliny naukowe – w większości są botanikami, ale zaliczają się do nich również biolodzy innych specjalności oraz archeolodzy, geografowie i geolodzy. Spotkania Sekcji dają możliwość wymiany informacji o najnowszych badaniach, metodach i osiągnięciach w całej, szeroko pojętej nauce o ewolucji środowiska przyrodniczego. Zazwyczaj współorganizatorami posiedzeń Sekcji są Komitet Badań Czwartorzędu PAN i Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN. Spotkania te są często połączone z wyprawami terenowymi do miejsc depozycji szczątków w naturze (np. odkrywki geologiczne i kopalnie) lub zwiedzaniem ekspozycji archeologicznych i muzeów zawierających okazy z przeszłych epok geologicznych. Dotychczasowe sesje dotyczyły m.in. badań paleobotanicznych Górnego Śląska (integralną częścią spotkania było zwiedzanie kopalni węgla kamiennego) oraz ważnych wydarzeń naukowych, takich jak  50. rocznica opublikowania pierwszego polskiego podręcznika palinologii  (konferencja połączona ze zwiedzaniem Muzeów Paleobotanicznych Instytutów Botaniki UJ i IB PAN w Krakowie).

Fotorelację z Sympozjum Sekcji Paleobotanicznej pt. Interglacjał eemski – roślinność i klimat. Pamięci Prof. dr hab. Kazimiery Mamakowej (Kraków, 20 lutego 2015) opublikowano pod adresem: http://www.adamwalanus.pl/2015/mamakowa1/index.html.

Więcej informacji o działalności Sekcji w latach 2008–2015 opublikowano pod adresem http://dorotanalepka.pl/pptb.html.

Skład osobowy Zarządu Sekcji

Przewodniczący

dr hab. Monika Badura, prof. UG

Uniwersytet Gdański

Wiceprzewodniczący

dr hab. Agnieszka Noryśkiewicz, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sekretarz

mgr Grzegorz Skrzyński

Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close