Sekcja Ogrodów Botanicznych i Arboretów

[encode_email]bot_gardens@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Członkowie Sekcji Ogrodów Botanicznych i Arboretów Polskiego Towarzystwa Botanicznego prowadzą różnorodną działalność naukową i edukacyjną. Współorganizują konferencje naukowe krajowe i zagraniczne. Współpracują z towarzystwami i organizacjami na terenie kraju i za granicą oraz uczestniczą w pracach rad naukowych licznych parków narodowych.

Podstawowym celem działalności Sekcji jest wymiana doświadczeń zawodowych między pracownikami ogrodów botanicznych i arboretów oraz popularyzacja wiedzy przyrodniczej. Członkowie Sekcji prowadzą szkolenia dla nauczycieli, wycieczki edukacyjne, lekcje tematyczne i zajęcia terenowe dla młodzieży i studentów studiów biologicznych, rolniczych, ogrodniczych i farmaceutycznych. Organizują konkursy przyrodnicze i malarskie dla dzieci, prelekcje i odczyty dla publiczności. Udzielają konsultacji naukowych studentom i doktorantom oraz porad w zakresie ogrodnictwa i botaniki dla szerokiej publiczności. Są także autorami lub współautorami licznych wydawnictw edukacyjnych o tematyce przyrodniczej i ogrodniczej – podręczników dla szkół, publikacji popularnonaukowych, artykułów w czasopismach ogrodniczych, przewodników po ogrodach botanicznych, recenzji  oraz gier edukacyjnych i opisów ścieżek edukacyjnych. Są też współorganizatorami wielu imprez kulturalnych, takich jak koncerty, spektakle poetyckie i wystawy artystyczne.

Skład osobowy Zarządu Sekcji

Przewodniczący

dr Maryla Lankosz-Mróz, emeryt

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wiceprzewodniczący

dr Artur Adamczak

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy

Sekretarz

mgr inż. Elżbieta Melon

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego

Członkowie

Michał Czarnecki

Magdalena Mularczyk