Sekcja Mykologiczna

Sekcja Mykologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego powstała dnia 5 czerwca 1956 roku w Warszawie. Pierwszą przewodniczącą została doc. Alina Skirgiełło, pełniąca tę funkcję aż do 2007 roku. W następnej kadencji przewodniczącą Sekcji była prof. dr hab. Maria Dynowska (2007–2010), a przez dwie kolejne prof. dr hab. Maria Rudawska (2010–2016). Sekretarzami Sekcji byli kolejno: doc. Karol Mańka, doc. Wanda Truszkowska, dr Sabina Czyżewska, dr hab. Janusz Łuszczyński, dr hab. Tomasz Leski i prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz-Zapałowicz. Aktualnie przewodniczącą jest dr hab. Małgorzata Stasińska, a sekretarzem dr Ewa Sucharzewska.

Za główny cel działalności Sekcji uznano rozwijanie i popularyzację wyników prac z zakresu szeroko rozumianej mykologii. Trendy te zachowano do dziś, uzupełniając je o wieloletnie działania na rzecz wyodrębnienia mykologii z botaniki oraz kładąc szczególny nacisk na interdyscyplinarny charakter tej gałęzi nauki. Z inicjatywy Sekcji w 1960 roku zapoczątkowano wydawanie serii Grzyby w ramach Flory Polski i Krajów Ościennych, a w 1965 roku czasopisma Acta Mycologica, w którym publikowane są prace z zakresu mykologii, fitopatologii i lichenologii. Pierwszy tom tego periodyku ukazał się w 1966 roku. Od momentu powołania czasopisma, jego redaktorem naczelnym była prof. Alina Skirgiełło, a jej zastępcą – prof. dr hab. Maria Ławrynowicz (długoletni zastępca przewodniczącej Sekcji, obecnie Redaktor Honorowa Acta Mycologica). W kolejnych latach funkcję redaktora naczelnego czasopisma pełniły: prof. dr hab. Maria Ławrynowicz i prof. dr hab. Maria Rudawska. Obecnie redaktorem naczelnym Acta Mycologica jest dr hab. Wojciech Pusz, prof. UPWr.

W obrębie Sekcji wyróżniono mniejsze jednostki organizacyjne, działające przy oddziałach PTB i posiadające własne zarządy: Sekcja Mykologiczna przy Oddziale Łódzkim i przy Oddziale Poznańskim (obie działają do dziś) oraz Sekcja Mykologiczna przy Oddziale Bydgoskim (funkcjonowała do 1962 r.) i przy Oddziale Warszawskim (działalność zawieszona w czerwcu 2011 r.). Ostatnie spotkanie Sekcji Mykologicznej przy Oddziale Warszawskim odbyło się 10 czerwca 2011 roku w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. dr hab. Tomasz Majewski przedstawił na nim dzieje utworzenia Sekcji, wieloletnią jej działalność i zasługi prof. dr hab. Aliny Skirgiełło dla jej rozwoju.

Do najważniejszych osiągnięć Sekcji należy:

  • zorganizowanie na terenie Polski 4. Kongresu Europejskich Mykologów (Congress of European Mycologists) w 1966 roku
  • udział prof. Aliny Skirgiełło i prof. dr hab. Marii Ławrynowicz w pracach nad powstaniem Europejskiej Rady Ochrony Grzybów (European Council for the Conservation of Fungi – ECCF) na 9. Kongresie Europejskich Mykologów w 1985 roku oraz Europejskiego Towarzystwa Mykologicznego (European Mycological Association  EMA) na 14. Kongresie Europejskich Mykologów w roku 2003
  • zorganizowanie spotkania Europejskiej Rady Ochrony Grzybów (Łódź 1988)
  • współorganizacja 1. Międzynarodowych Warsztatów Europejskiego Towarzystwa Mykologicznego „Hypogeous fungi – recording ecology, distribution” (Międzybrodzie Żywieckie 2006).

Pierwszym polskim honorowym członkiem Europejskiego Towarzystwa Mykologicznego (EMA) została prof. Alina Skirgiełło (2004). Prof. dr hab. Maria Ławrynowicz jest przedstawicielem Polski w Radzie tej organizacji (od momentu jej powołania w 2005 roku), natomiast dr hab. Izabela Kałucka przez wiele lat pełniła funkcję Membership Secretary, a we wrześniu 2019 roku została wybrana nowym Prezydentem European Mycological Association.

Skład osobowy Zarządu Sekcji

Przewodniczący

dr hab. Małgorzata Stasińska, prof. US

Uniwersytet Szczeciński

Wiceprzewodniczący

dr hab. Anna Biedunkiewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sekretarz

dr Ewa Sucharzewska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Członek

dr Dominika Ślusarczyk

Uniwersytet Łódzki

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close