Sekcja Kultur Tkankowych Roślin

[encode_email]tissue_culture@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Sekcja Kultur Tkankowych Roślin Polskiego Towarzystwa Botanicznego powstała 12 grudnia 1994 roku. Pomysł powołania Sekcji zrodził się podczas 7. Ogólnopolskiej Konferencji Kultur In Vitro pt. „Potencjalne zastosowanie kultur in vitro w nowoczesnej hodowli roślin”, organizowanej przez Katedrę Genetyki Uniwersytetu Śląskiego (głównym organizatorem konferencji był prof. dr hab. M. Małuszyński). Podczas tej konferencji dnia 23 września funkcję przewodniczącego Zarządu Sekcji Kultur Tkankowych Roślin powierzono doc. dr hab. Janowi J. Rybczyńskiemu, zastępcą został dr hab. Franciszek Dubert, a sekretarzem – dr Rafał Mól. Do dwudziestoosobowej grupy założycieli Sekcji należeli m.in. profesorowie tytularni: Maciej Zenkteler, Alicja Szwejkowska, Jolanta Małuszyńska oraz doktorzy habilitowani: Jan Rybczyński, Franciszek Dubert, Ewa Łojkowska, Iwona Szarejko, Teresa Orlikowska.

Zarząd Sekcji pełnił swoją funkcję w wymienionym powyżej składzie do roku 2001. Podczas 52. Zjazdu PTB w Poznaniu, dnia 26 września 2001 r. wybrano Zarząd w składzie doc. dr hab. Teresa Orlikowska (przewodnicząca), dr hab. Elżbieta Zenkteler (wiceprzewodnicząca) oraz dr Rafał Mól (sekretarz). W trakcie kolejnego 53. Zjazdu PTB, który odbył się w Toruniu i Bydgoszczy (6–11 września 2004 r.), wybrany został Zarząd Sekcji w tym samym składzie. Kolejne wybory Zarządu odbywały się podczas Konferencji Kultur Tkankowych In Vitro i Biotechnologii Roślin. Dnia 7 września 2006 podczas konferencji pt. „Kultury in vitro podstawą biotechnologii roślin” zorganizowanej w Międzyzdrojach przez pracowników Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Szczecińskiego (organizatorzy: prof. dr hab. Jan Kępczyński, prof. dr hab. Ewa Kępczyńska), wybrano nowy Zarząd w składzie: prof. dr hab. Ewa Kępczyńska (przewodnicząca), dr hab. Barbara Thiem (wiceprzewodnicząca) i dr Eleonora Gabryszewska (sekretarz). Na kolejnej konferencji pt. „Integrating biotechnology, molecular biology and agronomic practice through in vitro culture”, zorganizowanej w Poznaniu przez pracowników Katedry Botaniki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (organizatorzy: prof. dr hab. Maciej Zenkteler i prof. dr hab. Elżbieta Zenkteler), w dniu 11 września 2009 wybrano Zarząd w tym samym składzie.

Na zebraniu członków Sekcji podczas 55. Zjazdu PTB w dniu 9 września 2010 roku przewodnicząca Zarządu zaproponowała nową formę integracji członków Sekcji w postaci naukowych warsztatów tematycznych. 15–16 września 2011 r. w Zespole Pałacowo-Parkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Małkocinie odbyły się ogólnopolskie warsztaty „Embriogeneza somatyczna – wyzwania następnej dekady” organizowane przez prof. dr hab. Ewę Kępczyńską.

W 2013 r. podczas 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Olsztynie odbywającego się pod hasłem „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych” wybrano nowy zarząd Sekcji w składzie: przewodnicząca – dr hab. Barbara Thiem (Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), wiceprzewodniczący – dr inż. Waldemar Kiszczak (Pracownia Fizjologii i Morfologii, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach) i sekretarz – dr Małgorzata Kikowska (Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu).

W dniu powstania Sekcja liczyła 25 członków. W latach 1999–2001 ich liczba wzrosła do 55, a następnie zmniejszyła się do 30 osób (lata 2003–2005). Od 2006 zainteresowanie przynależnością do Sekcji ponownie uległo zwiększeniu. Aktualnie Sekcja liczy ponad 50 członków.

W latach 2006–2015 członkowie Sekcji aktywnie uczestniczyli w następujących ogólnopolskich konferencjach i zjazdach:

  • XI Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin, Międzyzdroje, 6–9.09.2006 (96 wystąpień członków Sekcji)
  • 54. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin, 3–8.09.2007 (32 wystąpienia członków Sekcji)
  • VIII Ogólnopolska Konferencja „Kultury in vitro w fizjologii roślin”, Kraków, 4–5.12.2008
  • XII Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin, Poznań 9–11.09.2009 (48 wystąpień członków Sekcji)
  • 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa, 6–12.09.2010 (30 wystąpień członków Sekcji)
  • XIII Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin, Rogów, 24–27.09.2012
  • IX Ogólnopolska Konferencja „Kultury in vitro w fizjologii roślin”, Kraków, 4–9.12.2013
  • 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn 24–30 czerwca 2013 (27 wystąpień członków Sekcji)
  • XIV Ogólnopolska Konferencja Kultur In Vitro i Biotechnologii Roślin, Poznań, 14–17.09.2015.

Skład osobowy Zarządu Sekcji

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Bożena Pawłowska

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wiceprzewodniczący

dr hab. Dariusz Sochacki

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sekretarz

dr hab. Agnieszka Szopa, prof. UJ

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum