Sekcja Historii Botaniki

[encode_email]history@pbsociety.org.pl[/encode_email]

www

Sekcja Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego powstała w 1983 roku. Pierwszą przewodniczącą była prof. dr hab. Jadwiga Dyakowska, która pełniła tę funkcję w latach 1983–1992, a pod koniec życia była Honorową Przewodniczącą. Następcą profesor Dyakowskiej została prof. dr hab. Alicja Zemanek, która na stanowisku Przewodniczącego działała kilkanaście lat: od 1992 do 2007 r. W latach 2007–2016 kolejnym przewodniczącym był prof. dr hab. Ludwik Frey. Od 2016 Sekcji przewodniczy prof. dr hab. Piotr Köhler.

Sekcja liczy obecnie blisko 30 członków z wielu oddziałów Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Najliczniej reprezentowany jest Oddział Krakowski.

Zainteresowania członków Sekcji dotyczą wielu zagadnień, w tym:

  • historii botaniki w ośrodku krakowskim, warszawskim, wileńsko-krzemienieckim i wrocławskim
  • historii badań botanicznych w określonych rejonach geograficznych Polski (Bieszczady, Wyżyna Krakowsko-Wieluńska)
  • botaniki w dobie renesansu oraz w XIX i XX wieku
  • studiów nad dziejami poszczególnych dyscyplin botanicznych (mikologia, fizjologia roślin)
  • kolekcji zielnikowych i botanicznych zbiorów muzealnych
  • biografii botaników
  • piśmiennictwa botanicznego
  • staropolskiej literatury botanicznej
  • dawnych księgozbiorów botanicznych.

Członkowie Sekcji zbierają także materiały do bibliografii historiografii botaniki oraz zajmują się opracowaniem biogramów do przyszłego Leksykonu botaników polskich, a także tłumaczeniami obcojęzycznych dzieł botanicznych. Działalność Sekcji jest od początku związana z Muzeum Botanicznym i Pracownią Historii Botaniki im. J. Dyakowskiej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (od 2011 – Muzeum Ogrodu Botanicznego).

Zebrania członków Sekcji Historii Botaniki odbywają się zwykle w Krakowie dwa razy do roku, przeważnie wiosną i jesienią. Na spotkaniach prezentowane są referaty wygłaszane przez członków Sekcji, a także zaproszonych gości. Członkowie Sekcji biorą  również udział w organizacji odbywających się w Krakowie sesji interdyscyplinarnych z cyklu „Przyroda – Nauka – Kultura”.

Zapraszamy do odwiedzenia strony domowej Sekcji Historii Botaniki PTB: https://pbsociety.org.pl/ind/hb/.

Skład osobowy Zarządu Sekcji

Przewodniczący

dr inż. Krzysztof Kapała

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wiceprzewodniczący

dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN

Sekretarz

dr Ewa Kaczmarzyk

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Członkowie

prof. dr hab. Piotr Köhler

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Alicja Zemanek

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie