Sekcja Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej

Sekcja Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej jest najliczniejszą wśród sekcji Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Przynależność do Sekcji deklaruje ponad 300 członków PTB, ale w jej działalność jest zaangażowana znacznie większa grupa botaników z całej Polski.

Środowisko geobotaników polskich zawsze prężnie działało w Polskim Towarzystwie Botanicznym. Uczestnicy organizowanych kilka razy w roku posiedzeń Sekcji prowadzą dyskusje na tematy najbardziej aktualne w geobotanice, podsumowując dotychczasowe osiągnięcia i poszukując nowych kierunków badań.

Wieloletnim i niezwykle aktywnym przewodniczącym Zarządu Sekcji był śp. Prof. dr hab. Janusz B. Faliński, który przez kilkadziesiąt lat zapraszał nas na spotkania w Białowieży. Po Jego śmierci ta tradycja jest kontynuowana. Co roku w listopadzie kilkadziesiąt osób spotyka się w siedzibie Białowieskiej Stacji Geobotanicznej, aby przedstawić swoje osiągnięcia i podzielić się problemami naukowymi. Spotkania te dają możliwość swobodnej dyskusji na temat każdego wystąpienia. Ponadto niemal co roku członkowie Sekcji spotykają się w większym gronie w jednym z dużych ośrodków uniwersyteckich na terenie Polski.

Od 2010 roku Sekcja prowadzi również Warsztaty Babiogórskie. Mają one na celu doskonalenie metod badawczych młodych doktorantów. Szczególne znaczenie ma tu omówienie pierwszych etapów badań: stawiania problemu naukowego, formułowanie hipotez badawczych i doboru adekwatnych metod badawczych. Doskonałą okazją do nawiązania sprzyjających aktywności środowiska osobistych kontaktów są także wspólne wyprawy w miejsca interesujące przyrodniczo.

Skład osobowy Zarządu Sekcji

Przewodniczący

prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Wiceprzewodniczący

dr Dariusz Kamiński

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sekretarz

dr Anna Rysiak

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Członkowie

dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr hab. Gabriela Woźniak, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close