Sekcja Fykologiczna

Fykologia (fikologia, algologia) to nauka o glonach eukariotycznych i prokariotycznych (włączanie organizmów prokariotycznych do glonów jest dyskusyjne).

Sekcja Fykologiczna PTB nie posiada obecnie zarządu. Z danych uzyskanych na podstawie ogólnopolskiego spisu powszechnego członków Polskiego Towarzystwa Botanicznego z 2011 r. wynika, że przynależność do Sekcji deklaruje 16 członków PTB.

Historyczne dane dotyczące działalności Sekcji można znaleźć w publikacji:

Siemińska J. (1991). Podsumowanie działalności Sekcji Fykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego (1971–1991). W Z. Mirek (red.),  Jubileuszowa X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Fykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego (ss. 1–44). Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk.

Zapraszamy do podziwiania dyskretnej urody glonów słodkowodnych, zaprezentowanych w fotogalerii pt. Mikroskopijne glony w splotach wiązki elektronów.