Sekcja Fizjologii i Biochemii Roślin

Sekcja Fizjologii Roślin Polskiego Towarzystwa Botanicznego powstała 19 września 1954 roku podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów PTB w Lublinie. Przewodniczącym Zarządu Sekcji został prof. Franciszek Górski, a jej siedzibą był Kraków. Wkrótce odbył się pierwszy zjazd Sekcji Fizjologii Roślin w Karpaczu. W 1969 roku Sekcja zmieniła nazwę, która obecnie brzmi: Sekcja Fizjologii i Biochemii Roślin. Osoby szczególnie zasłużone dla powstania i rozwoju Sekcji to m.in. prof. Franciszek Górski, prof. Kazimierz Bassalik, prof. Piotr Strebeyko, prof. Michał Korczewski, prof. Stefan Gumiński i prof. Adam Paszewski.

Zakres zainteresowań członków Sekcji to szeroko rozumiana fizjologia, biochemia, biologia molekularna roślin oraz dyscypliny pokrewne. Problematyka badawcza obejmuje różnorodne zagadnienia związane z mechanizmami zachodzenia procesów życiowych w roślinie. W ten nurt wpisują się badania związane z:

  • fotosyntezą i oddychaniem w aspekcie biofizycznym, bioenergetycznym i biochemicznym
  • analizą procesów wzrostowych i rozwojowych rośliny (np. kiełkowania, kwitnienia)
  • określaniem współzależności między strukturą i funkcją na poziomie komórki, tkanki i organu
  • opisywaniem zależności między przebiegiem poszczególnych procesów fizjologicznych.

Liczne prace członków Sekcji dotyczą wpływu abiotycznych i biotycznych czynników stresowych na wzrost i rozwój roślin, fizjologii plonowania oraz hormonów roślinnych. Gwałtowny rozwój metod stosowanych w biologii molekularnej doprowadził do wzrostu znaczenia badań prowadzonych w kulturach tkankowych in vitro, z wykorzystaniem mutantów i roślin transgenicznych.

Podstawową formą działalności Sekcji są spotkania o charakterze konferencji, a także warsztatów, w czasie których uczestnicy poznają najnowsze metody badań stosowane w fizjologii roślin. Członkowie Sekcji Fizjologii i Biochemii Roślin biorą także aktywny udział w spotkaniach naukowych organizowanych w siedzibach poszczególnych oddziałów PTB.

Licząca około 80 członków Sekcja Fizjologii i Biochemii Roślin należy do grupy najliczniejszych sekcji Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Nasza Sekcja wchodzi w skład Federacji Europejskich Towarzystw Fizjologów Roślin (FESPP) oraz prowadzi stałą współpracę z Polskim Towarzystwem Biologii Eksperymentalnej Roślin i Federation of European Societies of Plant Biology.

Skład osobowy Zarządu Sekcji

Przewodniczący

dr Renata Kurtyka, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wiceprzewodniczący

prof. dr hab. Grzegorz Jackowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz

dr hab. Agnieszka Hanaka, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Członkowie

dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Małgorzata Adamiec

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close