Sekcja Briologiczna

[encode_email]bryology@pbsociety.org.pl[/encode_email]

www

Sekcja Briologiczna Polskiego Towarzystwa Botanicznego została powołana w dniu 9 grudnia 1978 roku na zebraniu Zarządu PTB. Pomysłodawcą i inicjatorką powstania Sekcji oraz jej pierwszym przewodniczącym była prof. Irena Rejment-Grochowska. Nasze ponad trzydziestoletnie funkcjonowanie obfitowało w różne wydarzenia, sympozja i spotkania. Zapraszamy do zapoznania się z pełną historią i innymi informacjami dotyczącymi naszej Sekcji: obecną działalnością, składem osobowym Zarządu Sekcji, wykazem  publikacji jej członków oraz sprawozdaniami z warsztatów terenowych i galerią fotografii. Wszystkie te dane zamieściliśmy na stronie domowej naszej Sekcji pod adresem: https://pbsociety.org.pl/ind/bryology/.

Czerpiąc z bogatej historii Sekcji, staramy się wyznaczać nowe kierunki jej działań i rozwoju. Wszystko po to, aby sprostać obecnym trendom naukowym, ale również potrzebom i oczekiwaniom członków oraz sympatyków Sekcji. W tej atmosferze zaczęły funkcjonować coroczne warsztaty briologiczne. Wyniki naszych prac terenowych staramy się wydawać drukiem. Dotychczas ukazało się kilka takich opracowań – ich wykaz zamieszczono na stronie Sekcji w zakładce Publikacje warsztatowe. Po aktualne informacje na temat warsztatów zapraszamy do działu Nasze spotkania.

Od momentu powstania Sekcji jej członkowie spotykali się na corocznych posiedzeniach sprawozdawczych, organizowali również konferencje i sympozja dotyczące zagadnień briologicznych. Były to m.in. dwie Sesje Naukowe Briologów Polskich, które już na samym początku wyznaczyły główne kierunki briologicznych prac badawczych w kraju. Po więcej szczegółów na temat tych i innych aspektów działalności Sekcji zapraszamy do działu Historia Sekcji.

W ostatnich latach działalność Sekcji przejawia się przede wszystkim organizowaniem corocznych warsztatów briologicznych w różnych regionach naszego kraju. Wypracowaliśmy taką formę spotkań w 2001 roku. Razem prowadzimy badania, dyskutujemy, wymieniamy poglądy, a także poszukujemy i słuchamy cennych uwag naszych mentorów. W czasie dorocznych zjazdów przedstawiamy także w formie referatów wyniki naszych badań i wrażenia z podróży naukowych. To doskonały poligon dla młodych adeptów briologii, ale także kuźnia pomysłów badawczych dla pasjonatów z „briologicznym bakcylem”.

Warsztaty mają charakter otwarty, oprócz specjalistów biorą w nich udział także osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z mszakami lub chcą się więcej o nich dowiedzieć. W tym wymiarze nasze spotkania mają funkcję wybitnie dydaktyczną i są sposobem propagowania wiedzy o mchach i wątrobowcach.

W 2014 roku na łamach czasopisma Steciana rozpoczęto publikowanie artykułów z cyklu „New distributional data on bryophytes of Poland”. Jest to seria publikacji stanowiących oficjalny biuletyn naukowy Sekcji Briologicznej PTB. Szczegółowe informacje o cyklu i poszczególne artykuły znajdują się na stronie Sekcji w zakładce NDDBP.

Skład osobowy Zarządu Sekcji

Przewodniczący

dr Robert Zubel

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wiceprzewodniczący

dr hab. Barbara Fojcik

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sekretarz

prof. dr hab. Adam Stebel

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Członkowie

dr hab. Piotr Górski, prof. UPP

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr Sylwia Wierzcholska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu