Sekcje

Specjalistyczne sekcje naukowe Polskiego Towarzystwa Botanicznego są powoływane uchwałą Zarządu Głównego, na pisemny wniosek złożony przez co najmniej 15 członków zwyczajnych i honorowych Towarzystwa. Do kompetencji sekcji należy realizacja celów Towarzystwa w zakresie dyscypliny naukowej, którą reprezentuje. Członkowie Towarzystwa mogą zadeklarować przynależność do dowolnej liczby sekcji.

Władzą sekcji jest Walne Zebranie Członków Sekcji, zaś organem sekcji jest Zarząd Sekcji, który składa się z 3–5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza. Kadencja Zarządu Sekcji trwa 3 lata i rozpoczyna się po posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa.

Sekcja nie prowadzi własnej działalności finansowej. Środki na działalność otrzymuje od Zarządu Głównego, może je także pozyskiwać z innych źródeł określonych w paragrafie 46 ust. 1 Statutu, zaakceptowanych przez Prezydium Zarządu Głównego.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close