Oddział Wrocławski

[encode_email]wroclaw@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Facebook

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Botanicznego powstał w 1946 roku. Pierwszym przewodniczącym został słynny torfoznawca prof. Stanisław Tołpa (późniejszy rektor Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu). Wśród członków założycieli byli także:

 • prof. Stanisław Kulczyński (lwowski botanik, pierwszy powojenny rektor Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu)
 • prof. Józef Mądalski (autor Atlasu flory polskiej, twórca i długoletni kierownik Ogrodu Roślin Leczniczych Akademii Medycznej we Wrocławiu)
 • doc. Olga Kostecka-Mądalska (z Katedry Botaniki Farmaceutycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu)
 • prof. Bolesław Świętochowski (organizator Wydziału Rolniczego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu)
 • prof. Włodzimierz Tymrakiewicz (torfoznawca i autor Atlasu chwastów).

Do najbardziej zasłużonych członków Oddziału należą:

 • prof. Stefan Gumiński i doc. Zofia Gumińska (fizjologowie roślin, twórcy wrocławskiej metody upraw hydroponicznych)
 • prof. Stefan Macko (ekolog roślin)
 • prof. Aniela Krawiectwa (systematyk roślin)
 • dr Jadwiga Teleżyńska (wybitna popularyzatorka wiedzy botanicznej)
 • prof. Wanda Truszkowska (fitopatolog)
 • prof. Jan Sarosiek (ekolog)
 • prof. Stanisław Marek (karpolog)
 • prof. Andrzej Nespiak (mikolog)
 • prof. Adam Pałczyński (florysta i geobotanik)
 • doc. Anna Stachurska (paleobotanik)
 • dr Mieczysław Tokarski (systematyk roślin)
 • dr Czesław Bańkowski (znawca roślin leczniczych, popularyzator wiedzy botanicznej)
 • prof. Krystyna Kukułczanka i prof. Krystyna Kromer (specjalistki w zakresie kultur tkankowych)
 • prof. Jerzy Hrynkiewicz-Sudnik (dendrolog)
 • prof. Jerzy Fabiszewski (ekolog)
 • prof. Eugeniusz Kuźniewski (kierownik Ogrodu Roślin Leczniczych AM we Wrocławiu)
 • prof. Jadwiga Anioł-Kwiatkowska (geobotanik)
 • prof. Beata Zagórska-Marek (anatom roślin)
 • prof. Józef Buczek i prof. Grażyna Kłobus (fizjologowie roślin).

Szczególną aktywność wykazywali członkowie Sekcji: Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej, Fizjologii i Biochemii Roślin, Dendrologiczna, Mikologiczna, Anatomii, Cytologii i Embriologii Roślin, Ogrodów Botanicznych. Prężnie działała Komisja Popularyzacji Wiedzy Botanicznej, organizując pokazy, konkursy, wystawy, wycieczki, np. do rezerwatów w Muszkowicach („Muszkowicki Las Bukowy”), na Wzgórzach Trzebnickich i w Dolinie Baryczy czy do Arboretum w Wojsławicach, a także spacery po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oddział Wrocławski był organizatorem trzech ogólnopolskich zjazdów PTB – w 1950, 1963 i 1983 roku. We Wrocławiu miał również miejsce ogólnopolski zjazd Sekcji Dendrologicznej PTB w 1959 roku, a w 1981 roku grupa członków Oddziału zrzeszonych w Sekcji Dendrologicznej współorganizowała zjazd w Książu.

Skład osobowy Zarządu Oddziału

Przewodniczący

dr hab. Edyta Gola, prof. UWr

Uniwersytet Wrocławski

Wiceprzewodniczący

dr hab. Magdalena Szymura, prof. UPWr

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Sekretarz

dr Sylwia Wierzcholska

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Skarbnik

dr Grzegorz Swacha

Uniwersytet Wrocławski

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Oddziału

Przewodniczący

dr hab. Jarosław Proćków, prof. UPWr

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zastępca przewodniczącego

prof. dr hab. Arkadiusz Nowak

Polska Akademia Nauk, Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

Sekretarz

dr Ewa Szczęśniak

Uniwersytet Wrocławski