Oddział Warszawski

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Botanicznego jest najstarszą i największą działającą na terenie Mazowsza i Podlasia organizacją botaniczną o charakterze naukowym. W 2011 roku Oddział liczył 224 członków. Członkami wspierającymi nasze działania są 3 instytucje: Ogród Botaniczny CZRB PAN, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytet Warszawski.

Oddział Warszawski powstał 22 listopada 1922 roku, a pierwszym przewodniczącym został prof. UW Zygmunt Wójcicki. Pierwsze posiedzenie referatowe miało miejsce kilka dni później w sali Uniwersytetu Warszawskiego, w której odbywały się następne spotkania, aż do roku 1966 (z przerwą w okresie II wojny światowej). Zaproponowany przez prof. Wójcickiego zwyczaj spotykania się w ostatnie czwartki każdego miesiąca jest w miarę możliwości podtrzymywany do dnia dzisiejszego. Na kolejnych posiedzeniach prezentowano osiągnięcia naukowe członków Oddziału i zaproszonych gości oraz przedstawiano publikacje z zakresu botaniki i prowadzono twórcze dyskusje. Ówcześni członkowie Oddziału wywodzili się głównie ze środowisk naukowych Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Z tych uczelni pochodzą kolejni Przewodniczący: Zygmunt Wójcicki (1922–1925); Kazimierz Basalik (1925–1932, 1946–1954, 1955–1957); Michał Korczewski (1932–1935, 1945–1946); Bolesław Hryniewiecki (1935–1938), Wincenty Siemaszko (1938–1939); Tadeusz Gorczyński (1954–1955); Mikołaj Kostyniuk (1957–1960); Piotr Strebeyko (1960–1962, 1964–1966); Józef Kochaman (1962–1964), Irena Rejment-Grochowska (1966–1968, 1971–1975); Ludmiła Hausbrandt (1968–1971); Tomasz Józef Wodzicki (1975–1977); Stanisław Lewak (1977–1983); Bronisław Gej (1983–1989); Janusz Ostrowski (1989–1992), Małgorzata Wierzbicka 1992–1995, 2001–2004); Grażyna Garbaczewska (1995–2001); Helena Kubicka (2004–2007); Jacek Zakrzewski (2007–2016). Od 2016 roku funkcję tę pełni Katarzyna Marciszewska.

Zainteresowanych dziejami Oddziału odsyłamy do zajmującej i bogato ilustrowanej książki prof. Tomasza Majewskiego pt. Botanika w Warszawie.

Trudno zakreślić teren badań prowadzonych przez członków Oddziału. Podpowiedzią może tu być publikacja Z Mazowsza na Polesie i Wileńszczyznę – monografia opisująca obszar, na którym odbywały się sesje terenowe 55. Zjazdu PTB w Warszawie w 2010 roku. Wynika z niej, że zainteresowania badawcze większości członków naszego Oddziału dotyczą głównie Mazowsza i Podlasia, płynnie przenikając na wschód, gdzie rozwija się współpraca z sąsiednimi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą.

Skład osobowy Zarządu Oddziału

Przewodniczący

dr inż. Katarzyna Marciszewska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wiceprzewodniczący

dr Artur Obidziński

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sekretarz

dr hab. inż. Ewa Muszyńska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Skarbnik

dr hab. Mateusz Labudda

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Członkowie

dr Piotr Zaniewski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

mgr Piotr Dobrzyński

Uniwersytet Warszawski

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Oddziału

Przewodniczący

prof. dr hab. Elżbieta Romanowska

Uniwersytet Warszawski

Zastępca przewodniczącego

dr inż. Marzena Sujkowska-Rybkowska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sekretarz

dr inż. Wojciech Ciurzycki

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Członek

dr Danuta Solecka

Uniwersytet Warszawski

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close