Oddział Toruński

Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Botanicznego istnieje od 29 kwietnia 1947 r. Pierwszym przewodniczącym Oddziału został prof. dr hab. Jan Zabłocki, jego zastępcą – prof. dr hab. Jan Walas, a sekretarzem była doc. dr hab. Wanda Zabłocka. Funkcję przewodniczącego Zarządu Oddziału pełnili następnie: prof. dr hab. Jan Walas, prof. dr hab. Wanda Zabłocka, prof. dr hab. Alicja Górska-Brylass, prof. dr hab. Mirosława Ceynowa-Giełdon, dr hab. Wanda Gugnacka-Fiedor, dr hab. Tomasz Załuski i dr hab. Anna Goc. Decyzją Walnego Zebrania Członków Oddziału Toruńskiego PTB z 1974 roku Prof. dr hab. Jan Zabłocki uzyskał tytuł Honorowego Przewodniczącego Oddziału Toruńskiego PTB.

Godność Członka Honorowego PTB otrzymało dotychczas pięcioro naukowców z naszego Oddziału: prof. prof. Jan Zabłocki, Jan Walas, Marian Michniewicz, Jadwiga Wilkoń-Michalska, Alicja Górska-Brylass. Członkowie Oddziału Toruńskiego są w większości pracownikami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ich zainteresowania naukowe dotyczą szeroko pojętej geobotaniki oraz biologii komórki, genetyki i fizjologii roślin.

Działalność Oddziału przejawia się głównie w organizowaniu posiedzeń naukowych. Członkowie Toruńskiego Oddziału PTB uczestniczą w pracach rad naukowych parków narodowych i krajobrazowych w regionie kujawsko-pomorskim i poza jego granicami oraz organów opiniodawczych i doradczych związanych z ochroną szaty roślinnej. Biorą udział w przygotowywaniu ekspertyz, opracowań i opinii dotyczących obiektów prawnie chronionych i oddziaływania inwestycji na środowisko.  We współpracy z Pracownią Dydaktyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK od wielu lat prowadzimy działalność popularyzującą wiedzę przyrodniczą wśród uczniów szkół średnich województwa kujawsko-pomorskiego i regionów sąsiednich.Zajęcia z młodzieżą prowadzone są od roku 1954, a od 1989 są cyklicznymi spotkaniami odbywającymi się trzy razy w semestrze, przybierającymi najczęściej formę godzinnych wykładów. Cieszą się one dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba uczestników – młodzieży i nauczycieli. Organizacja zajęć jest możliwa dzięki osobistemu zaangażowaniu członków Zarządu Oddziału – głównie dra Andrzeja Noryśkiewicza (w latach 1989–2004) i dr Marleny Zielińskiej (od roku 2004).

Oddział Toruński czterokrotnie gościł uczestników czterech ogólnopolskich zjazdów PTB. Po raz pierwszy w 1948 r. podczas 22. Zjazdu, w którym wzięło udział 136 osób. Następnie w roku 1960 (34. Zjazd, 448 uczestników) i 1975 (43. Zjazd, 264 uczestników spoza Torunia). Po raz czwarty w czasie 53. Zjazdu (2004 r.), zorganizowanego wspólnie z Oddziałem Bydgoskim PTB, pod hasłem „Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury”. Wzięło w nim udział ok. 600 uczestników. Pokłosiem tego zjazdu było wydanie przez Oddziały Bydgoski i Toruński PTB opracowania: Botanika w Toruniu i Bydgoszczy. Z przeszłości i teraźniejszości.

Zarząd Oddziału Toruńskiego PTB zaprasza wszystkich zainteresowanych na posiedzenia, które odbywają się zazwyczaj w środy o godz. 12.00 w budynku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK przy ul. Gagarina 9 w Toruniu, w sali 159 (nowy budynek, parter).

Skład osobowy Zarządu Oddziału

Przewodniczący

dr Lucjan Rutkowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wiceprzewodniczący

dr hab. Agnieszka Noryśkiewicz, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sekretarz

dr Dariusz Kamiński

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Skarbnik

dr hab. Agnieszka Piernik, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Oddziału

Przewodniczący

dr hab. Anna Filbrandt-Czaja, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zastępca przewodniczącego

prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sekretarz

dr Edyta Adamska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close