Oddział Szczeciński

[encode_email]szczecin@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Botanicznego powstał w 1955 roku. Siedziba Oddziału mieści się obecnie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. Felczaka 3c w Szczecinie. Członkami Oddziału są pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz innych instytucji naukowych i związanych z ochroną przyrody.

Podstawowa działalność Oddziału Szczecińskiego polega na popularyzacji i upowszechniania wyników badań naukowych z zakresu szeroko pojętych nauk botanicznych. W ciągu roku akademickiego organizowane są trzy sesje naukowe – jesienna, zimowa i wiosenna. Na każdej prezentowanych jest 3–5 referatów. Ponadto we współpracy z innymi towarzystwami naukowymi Oddział organizuje wykłady monograficzne i wystawy (np. fotografii botanicznej).

Członkowie Oddziału stale współpracują z polskimi i międzynarodowymi towarzystwami naukowymi i organizacjami pozarządowymi, takimi jak: Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Łąkarskie, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne, IMCG – International Mire Conservation Group, IAVS – International Association of Vegetation Science, GfQ – Gesellschaft für Quelloekologie und Quellschutz (Niemcy), Instituto de Technologia Química e Biológica (ITQB, Portugalia).

Aktywność członków Oddziału związana jest także z ochroną przyrody – zarówno na szczeblu regionalnym, jak i ogólnopolskim. Oddział współpracuje z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz z dyrekcjami parków narodowych i nadleśnictwami. Członkowie Oddziału Szczecińskiego biorą udział w pracach Komitetu Ochrony Przyrody PAN, Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Szczecinie.

Działalność edukacyjna Oddziału skierowana do dzieci i młodzieży to prelekcje, zajęcia pokazowe i warsztaty prowadzone w szkołach i przedszkolach, a także współorganizowanie okręgowego etapu Olimpiady Biologicznej i udział w organizowaniu corocznego „Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki”.

Skład osobowy Zarządu Oddziału

Przewodniczący

dr hab. Zofia Sotek, prof. US

Uniwersytet Szczeciński

Wiceprzewodniczący

dr hab. Małgorzata Puc, prof. US

Uniwersytet Szczeciński

Sekretarz

dr hab. Helena Więcław, prof. US

Uniwersytet Szczeciński

Skarbnik

dr inż. Magdalena Ziarnek-Korchak

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Oddziału

Przewodniczący

dr hab. Małgorzata Stasińska, prof. US

Uniwersytet Szczeciński

Zastępca przewodniczącego

dr Monika Myśliwy

Uniwersytet Szczeciński

Sekretarz

dr Edyta Stępień

Uniwersytet Szczeciński