Oddział Śląski

Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Botanicznego powstał w 1975 roku. Od rozpoczęcia swej działalności związany jest z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członkami Oddziału są liczni botanicy tej uczelni, a ponadto przyrodnicy z innych jednostek naukowych regionu – m.in. Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Śląskiej i Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Działalnością Oddziału kierowali kolejno profesorowie: Jan Stolarek, Tadeusz Przybylski, Tadeusz Kimsa, Florian Celiński, Krzysztof Rostański, a także Stanisław Wika i Ryszard Ciepał oraz prof. UŚ dr hab. Adam Rostański i dr hab. Beata Babczyńska-Sendek. Obecnie Oddział liczy ponad 60 członków, należących przede wszystkim do Sekcji Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej, a także Sekcji Briologicznej, Pteridologicznej, Struktury i Rozwoju Roślin, Fizjologii i Biochemii Roślin, Historii Botaniki, Ogrodów Botanicznych i Arboretów oraz Mikologicznej. Członkowie honorowi PTB z Oddziału Śląskiego to prof. zw. dr hab. Krzysztof Rostański  († 2012 r.), prof. zw. dr hab. Jolanta Małuszyńska i prof.  dr hab. Stanisław Wika.

Członkowie Oddziału Śląskiego organizowali i współorganizowali liczne ogólnopolskie konferencje i międzynarodowe sympozja. Do najważniejszych z nich należą:

 • 48. Zjazd PTB pod hasłem „Roślina a środowisko” (Katowice 1989)
 • Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe pt. „Mechanizmy różnicowania i wzrostu komórek” (Katowice 1999)
 • Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe z okazji 70-lecia urodzin prof. dr hab. Krzysztofa Rostańskiego pt. „Problemy fitogeografii i taksonomii roślin” (Katowice 2000)
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Hałda przemysłowa – obiekt obserwacji procesów biologicznych” (Katowice 2002, współorganizacja wraz z Oddziałem Warszawskim PTB)
 • Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe pt. „Bioróżnorodność i ekotoksykologia obszarów poprzemysłowych w aspekcie ich biorekultywacji” (Katowice 2003, współorganizacja)
 • 8th International Conference on the Ecology and Management of Alien Plant Invasions – EMAPI (Katowice 2005, współorganizacja)
 • VIII International Conference on Anthropization and Environment of Rural Settlements, Flora and Vegetation in a Changing Landscape (Katowice 2008, współorganizacja)
 • I Ogólnopolskie Warsztaty Pteridologiczne pt. „Rodzaj Dryopteris w Polsce” (Chorzów 2009)
 • Jubileuszowa Sesja Naukowa z okazji 80-lecia urodzin Profesora dr hab. Krzysztofa Rostańskiego pt. „Współczesność i perspektywy taksonomii roślin w Polsce. Z wiesiołkiem w tle” (Katowice 2010).

Problematyka badawcza członków Oddziału dotyczy m.in. prac z zakresu:

 • fitogeografii i antropogenicznych przemian szaty roślinnej
 • ekologii, taksonomii i fizjologii roślin występujących w warunkach stresu ekologicznego
 • zagrożeń i ochrony wybranych grup roślin i grzybów na Wyżynie Śląskiej, w innych rejonach Polski, a także poza granicami kraju
 • analiz struktury genomów roślinnych i ich przemian w ewolucji (z wykorzystaniem technik cytogenetyki, biologii molekularnej i cyfrowej analizy obrazu)
 • badań morfogenezy organów i tkanek roślinnych (mechanizmy, modelowanie matematyczne).

Członkowie Oddziału Śląskiego PTB współpracują z wieloma zagranicznymi i krajowymi organizacjami naukowymi. Ponadto aktywnie uczestniczą w pracach rad naukowych oraz organów opiniodawczych i doradczych  związanych z ochroną szaty roślinnej regionu. Wykonują liczne ekspertyzy, opracowania i przygotowują opinie dotyczące obiektów prawnie chronionych. Na podkreślenie zasługuje udział członków w pracach na rzecz Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej, a także prowadzenie wycieczek botanicznych dla młodzieży szkolnej i studentów, prelekcji i wykładów dla nauczycieli oraz sprawowanie opieki merytorycznej i organizacyjnej nad studenckimi kołami naukowymi.

Skład osobowy Zarządu Oddziału

Przewodniczący

dr hab. Alina Urbisz

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wiceprzewodniczący

dr hab. Agnieszka Kompała-Bąba

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sekretarz

dr Agnieszka Hutniczak

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skarbnik

dr Katarzyna Bzdęga

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Członek

dr hab. Beata Babczyńska-Sendek

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Oddziału

Przewodniczący

dr hab. Izabella Franiel

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zastępca przewodniczącego

dr hab. Zbigniew Wilczek, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sekretarz

mgr Renata Bula

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close