Oddział Skierniewicki

Oddział Skierniewicki Polskiego Towarzystwa Botanicznego powstał w 1981 roku z inicjatywy grupy osób, które pragnęły utworzyć własny oddział w Skierniewicach – prężnym ośrodku nauk ogrodniczych. Na czele grupy inicjatywnej stanął prof. dr hab. Leszek Jankiewicz, a swego wsparcia udzielił Członek Honorowy PTB prof. dr Szczepan Pieniążek. Członkami Oddziału zostali głównie naukowcy należący wcześniej do Oddziałów Warszawskiego i Łódzkiego. Byli to  głównie pracownicy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Instytutu Warzywnictwa, a także pobliskiego Arboretum SGGW w Rogowie, należący wcześniej do Oddziałów Warszawskiego i Łódzkiego. Obecnie w skład Oddziału wchodzą także pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach. Pierwszą przewodniczącą Oddziału była prof. dr hab. Halina Borecka, a kolejnymi: prof. dr hab. Maria Grochowska, doc. dr hab. Jan Borkowski, prof. dr hab. Leszek Jankiewicz, dr Andrzej Przybyła, dr Ryszard Górecki i dr Hanna Bryk. Aktualnie w skład Oddziału wchodzi 37 członków, w tym Członek Honorowy PTB prof. dr hab. Leszek Jankiewicz. Członkiem wspierającym Oddziału jest Instytut Ogrodnictwa.

Zainteresowania naukowe członków Oddziału są bardzo różnorodne i obejmują m.in. fizjologię i biochemię roślin, kultury tkankowe roślin, mikologię, dendrologię, fitosocjologię oraz zachowanie bioróżnorodności i ochronę przyrody. Kilku członków Oddziału to kuratorzy kolekcji i banku genów roślin sadowniczych, ozdobnych i warzyw.

Od początku działalności Oddziału organizowane są otwarte posiedzenia naukowe o tematyce szeroko pojętej botaniki, w których uczestniczą naukowcy oraz studenci skierniewickich uczelni i uczniowie szkół średnich. Odbywają się także sesje terenowe i wyjazdy do arboretów, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych. Członkowie Oddziału biorą udział w propagowaniu wiedzy botanicznej i w pracach na rzecz ochrony środowiska, współpracując z Ligą Ochrony Przyrody i Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym.

Skład osobowy Zarządu Oddziału

Przewodniczący

dr hab. Eleonora Gabryszewska

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Wiceprzewodniczący

dr Waldemar Kiszczak

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Sekretarz

dr Krzysztof Górnik

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Skarbnik

dr Agnieszka Wojtania

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Oddziału

Przewodniczący

dr Ludwika Kawa-Miszczak

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Zastępca przewodniczącego

dr Ryszard Górecki

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Sekretarz

dr hab. Jan Borkowski

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close