Oddział Skierniewicki

[encode_email]skierniewice@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Oddział Skierniewicki Polskiego Towarzystwa Botanicznego powstał w 1981 roku z inicjatywy grupy osób, które pragnęły utworzyć własny oddział w Skierniewicach – prężnym ośrodku nauk ogrodniczych. Na czele grupy inicjatywnej stanął prof. dr hab. Leszek Jankiewicz, a swego wsparcia udzielił Członek Honorowy PTB prof. dr Szczepan Pieniążek. Członkami Oddziału zostali głównie naukowcy należący wcześniej do Oddziałów Warszawskiego i Łódzkiego. Byli to  głównie pracownicy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Instytutu Warzywnictwa, a także pobliskiego Arboretum SGGW w Rogowie, należący wcześniej do Oddziałów Warszawskiego i Łódzkiego. Obecnie w skład Oddziału wchodzą także pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach. Pierwszą przewodniczącą Oddziału była prof. dr hab. Halina Borecka, a kolejnymi: prof. dr hab. Maria Grochowska, doc. dr hab. Jan Borkowski, prof. dr hab. Leszek Jankiewicz, dr Andrzej Przybyła, dr Ryszard Górecki i dr Hanna Bryk. Aktualnie w skład Oddziału wchodzi 37 członków, w tym Członek Honorowy PTB prof. dr hab. Leszek Jankiewicz. Członkiem wspierającym Oddziału jest Instytut Ogrodnictwa.

Zainteresowania naukowe członków Oddziału są bardzo różnorodne i obejmują m.in. fizjologię i biochemię roślin, kultury tkankowe roślin, mikologię, dendrologię, fitosocjologię oraz zachowanie bioróżnorodności i ochronę przyrody. Kilku członków Oddziału to kuratorzy kolekcji i banku genów roślin sadowniczych, ozdobnych i warzyw.

Od początku działalności Oddziału organizowane są otwarte posiedzenia naukowe o tematyce szeroko pojętej botaniki, w których uczestniczą naukowcy oraz studenci skierniewickich uczelni i uczniowie szkół średnich. Odbywają się także sesje terenowe i wyjazdy do arboretów, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych. Członkowie Oddziału biorą udział w propagowaniu wiedzy botanicznej i w pracach na rzecz ochrony środowiska, współpracując z Ligą Ochrony Przyrody i Bolimowskim Parkiem Krajobrazowym.

Skład osobowy Zarządu Oddziału

Przewodniczący

dr hab. Lidia Sas-Paszt

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

Wiceprzewodniczący

dr hab. Małgorzata Podwyszyńska

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

Sekretarz

dr Krzysztof Górnik

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

Skarbnik

dr Agnieszka Wojtania

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Oddziału

Przewodniczący

dr Ludwika Kawa-Miszczak

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

Zastępca przewodniczącego

dr hab. Eleonora Gabryszewska

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy

Sekretarz

dr Ryszard Górecki

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy