Oddział Poznański

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Botanicznego został formalnie powołany do życia decyzją Walnego Zgromadzenia Delegatów w Krakowie w 1930 roku. Głównym inicjatorem powołania i organizatorem Oddziału był prof. Adam Wodziczko.

Siedzibą i miejscem spotkań członków Oddziału Poznańskiego PTB jest budynek Collegium Biologicum w kampusie Morasko przy ul. Umultowskiej 89 w Poznaniu. Członkowie Oddziału to pracownicy poznańskich uczelni (Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego, Akademii Wychowania Fizycznego) i instytutów naukowych (Instytutu Dendrologii PAN, Instytutu Genetyki, Instytutu Ochrony Roślin) oraz nauczyciele szkół.

Najważniejszy przejaw aktywności Oddziału stanowią posiedzenia naukowe. Są na nich prezentowane osiągnięcia botaników zarówno poznańskich, jak i zapraszanych z innych ośrodków naukowych Polski, czy z zagranicy. Są to spotkania otwarte, a szczególnym zainteresowaniem cieszą się wystąpienia o charakterze popularno-naukowym. Oddział organizuje również warsztaty i konferencje naukowe. W latach 1951, 1967 i 2001 był gospodarzem i organizatorem ogólnopolskich zjazdów PTB. Członkowie Oddziału Poznańskiego biorą aktywny udział w zjazdach PTB oraz innych konferencjach botanicznych, prowadzą działalność na rzecz zachowania szaty roślinnej Wielkopolski i Pomorza, współpracą z Wielkopolskim, Słowińskim i Babiogórskim Parkiem Narodowym oraz z Parkiem Narodowym „Ujście Warty”. W ramach działań związanych z popularyzacją wiedzy przyrodniczej Oddział prowadzi współpracę min. z Ogrodem Botanicznym UAM i Fundacją Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu.

Skład osobowy Zarządu Oddziału

Przewodniczący

dr Łukasz Grewling

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wiceprzewodniczący

dr hab. Maria Wojterska, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz

dr hab. Dorota Wrońska-Pilarek, prof. UPP

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Skarbnik

dr Łukasz Wojtyla

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Członek

mgr Michał Lubka

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Oddziału

Przewodniczący

dr hab. Katarzyna Buczkowska-Chmielewska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zastępca przewodniczącego

dr hab. Zbigniew Celka, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekretarz

dr hab. Tomasz Wyka, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close