Oddział Olsztyński

[encode_email]olsztyn@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Oddział Olsztyński Polskiego Towarzystwa Botanicznego powstał 26 listopada 1955 r. Został utworzony przez pracowników Wyższej Szkoły Rolniczej, a w 1969 roku dołączyli członkowie z Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Olsztynie. Pierwszym przewodniczącym został prof. Tadeusz Młynek, który pełnił tę funkcję do 1971 roku, jego zastępcą był dr Stanisław Grzesiuk, sekretarzem mgr Karol Bijok, a skarbnikiem – mgr Benon Polakowski. Przewodniczącymi Zarządu Oddziału byli także: prof. Benon Polakowski (w latach 1971–1983 i 1989–2003), prof. Janina Mikołajska (1983–1989), prof. Tadeusz Korniak (kadencja 2003–2007). W latach 2007–2019 funkcję Przewodniczącego pełnił prof. dr hab. Czesław Hołdyński. Od 2019 roku Zarządowi Oddziału przewodniczy dr hab. Dariusz Kubiak.

W momencie powołania Oddział liczył 23 członków, a obecnie w jego skład wchodzi 27 członków, będących pracownikami naukowymi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Instytutu Rybactwa Śródlądowego.

Praca w Oddziale od początku swego istnienia opiera się na swobodnej wymianie myśli w trakcie organizowanych posiedzeń naukowych, na których prezentują swoje osiągnięcia nie tylko uznani uczeni z Olsztyna, kraju i zagranicy, ale również młodzi adepci nauki. W Olsztynie odbyły się dwa ogólnopolskie Zjazdy PTB – w 1959 oraz 1977 roku (zjazd w ten odbył się pod hasłem „Parki Krajobrazowe w Polsce”). Członkowie Oddziału Olsztyńskiego byli także organizatorami lub współorganizatorami m.in. XVI Zjazdu Lichenologów Polskich (2002), XXII Sympozjum Sekcji Fykologicznej pt. „Algae and the biological state of waters – a threat or a support?” (2003), Kongresu Biochemii i Biologii Komórki (2008), 9th ISSS Congres on Seed Biology (2008).

Oddział czynnie współpracuje z innymi towarzystwami naukowymi krajowymi i międzynarodowymi. Wiele uwagi poświęca się także popularyzacji wiedzy botanicznej i mikologicznej, przez organizowanie kursów, prelekcji, wystaw i konkursów wiedzy przyrodniczej dla dzieci i młodzieży.

Członkowie naszego Oddziału są autorami licznych publikacji w 4 okolicznościowych edycjach Acta Botanica Warmiae et Mazuriae wydawanych przez Katedrę Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Skład osobowy Zarządu Oddziału

Przewodniczący

dr hab. Monika Szczecińska, prof. UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wiceprzewodniczący

dr hab. Dariusz Kubiak, prof. UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sekretarz

dr Katarzyna Krawczyk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Skarbnik

dr Monika Ślipiko

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Oddziału

Przewodniczący

dr hab. Anna Biedunkiewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zastępca przewodniczącego

dr Dariusz Michalczyk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sekretarz

dr Elżbieta Ejdys

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie