Oddział Olsztyński

Oddział Olsztyński Polskiego Towarzystwa Botanicznego powstał 26 listopada 1955 r. Został utworzony przez pracowników Wyższej Szkoły Rolniczej, a w 1969 roku dołączyli członkowie z Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Olsztynie. Pierwszym przewodniczącym został prof. Tadeusz Młynek, który pełnił tę funkcję do 1971 roku, jego zastępcą był dr Stanisław Grzesiuk, sekretarzem mgr Karol Bijok, a skarbnikiem – mgr Benon Polakowski. Przewodniczącymi Zarządu Oddziału byli także: prof. Benon Polakowski (w latach 1971–1983 i 1989–2003), prof. Janina Mikołajska (1983–1989), prof. Tadeusz Korniak (kadencja 2003–2007). W latach 2007–2019 funkcję Przewodniczącego pełnił prof. dr hab. Czesław Hołdyński. Od 2019 roku Zarządowi Oddziału przewodniczy dr hab. Dariusz Kubiak.

W momencie powołania Oddział liczył 23 członków, a obecnie w jego skład wchodzi 27 członków, będących pracownikami naukowymi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Instytutu Rybactwa Śródlądowego.

Praca w Oddziale od początku swego istnienia opiera się na swobodnej wymianie myśli w trakcie organizowanych posiedzeń naukowych, na których prezentują swoje osiągnięcia nie tylko uznani uczeni z Olsztyna, kraju i zagranicy, ale również młodzi adepci nauki. W Olsztynie odbyły się dwa ogólnopolskie Zjazdy PTB – w 1959 oraz 1977 roku (zjazd w ten odbył się pod hasłem „Parki Krajobrazowe w Polsce”). Członkowie Oddziału Olsztyńskiego byli także organizatorami lub współorganizatorami m.in. XVI Zjazdu Lichenologów Polskich (2002), XXII Sympozjum Sekcji Fykologicznej pt. „Algae and the biological state of waters – a threat or a support?” (2003), Kongresu Biochemii i Biologii Komórki (2008), 9th ISSS Congres on Seed Biology (2008).

Oddział czynnie współpracuje z innymi towarzystwami naukowymi krajowymi i międzynarodowymi. Wiele uwagi poświęca się także popularyzacji wiedzy botanicznej i mikologicznej, przez organizowanie kursów, prelekcji, wystaw i konkursów wiedzy przyrodniczej dla dzieci i młodzieży.

Członkowie naszego Oddziału są autorami licznych publikacji w 4 okolicznościowych edycjach Acta Botanica Warmiae et Mazuriae wydawanych przez Katedrę Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Skład osobowy Zarządu Oddziału

Przewodniczący

dr hab. Dariusz Kubiak, prof. UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wiceprzewodniczący

dr hab. Anna Biedunkiewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sekretarz

dr Elżbieta Ejdys

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Skarbnik

dr Katarzyna Krawczyk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Oddziału

Przewodniczący

dr hab. Hanna Ciecierska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zastępca przewodniczącego

prof. dr hab. Tadeusz Korniak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sekretarz

dr Paweł Loro

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close