Oddział Lubelski

[encode_email]lublin@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Facebook

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Botanicznego powstał dnia 15 grudnia 1945 roku. W protokole nr 1 czytamy (zapis zgodny z oryginałem): „Na zebraniu stawiło się 29 osób, zapisanych jako członków Towarzystwa Botanicznego, oddziału w Lublinie.”.

W ciągu 65 lat od utworzenia Oddziału Lubelskiego odbyło się prawie 900 posiedzeń naukowych. W trwającej ponad pół wieku historii, Oddział miał czterech przewodniczących i trzy przewodniczące. Najdłużej tę funkcję sprawował prof. Adam Paszewski (1945–1980), z dwuletnią przerwą w latach 1946–1948 na dwie roczne kadencje prof. Józefa Motyki. Następni przewodniczący Oddziału to: prof. Bogusław Sałata, prof. Renata Śnieżko, prof. Bożenna Czarnecka, prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska, dr hab. Marek Kucharczyk i dr hab. Ewa Szczuka.

Wśród członków Oddziału są botanicy z lubelskich uczelni: Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Członkowie Oddziału prowadzą badania z zakresu różnorodnych zagadnień botanicznych oraz biorą aktywny udział w propagowaniu wiedzy botanicznej i pracują na rzecz ochrony środowiska. Są organizatorami konferencji – np. 39. Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych „Polskie ogrody botaniczne w dobie globalnych zmian klimatu”, połączonej z obchodami 45-lecia Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie (Lublin, 23–25 maja 2010), czy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zróżnicowanie muraw kserotermicznych w Polsce” (Lublin, 2–6 czerwca 2011).

Aktywność Oddziału, wyrażona liczbą spotkań w kolejnych latach działalności, była bardzo zróżnicowana. Bardzo liczne posiedzenia zorganizowano w latach 1948–1955, a największa ich liczba przypadła na rok 1953 (29 posiedzeń). W trakcie posiedzeń naukowych wygłaszano referaty naukowe i popularnonaukowe propagujące najnowsze osiągnięcia botaniki i wyniki badań polskich i zagranicznych naukowców. Poświęcano je rozważaniom naukowym, dyskusjom na temat bieżącej działalności i historii Towarzystwa, a także pokazom filmów, fotografii i specjalistycznego sprzętu.

Skład osobowy Zarządu Oddziału

Przewodniczący

dr hab. Małgorzata Wrzesień

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wiceprzewodniczący

dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Sekretarz

dr Robert Zubel

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Skarbnik

dr Anna Rysiak

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Członkowie

dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Łukasz Komsta

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. inż. Agata Konarska, prof. ucz.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr inż. Aneta Sulborska-Różycka

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr Grażyna Szymczak

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Oddziału

Przewodniczący

dr hab. Ewa Szczuka, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zastępca przewodniczącego

dr Agnieszka Dąbrowska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Sekretarz

dr Mykhaylo Chernetskyy