Oddział Lubelski

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Botanicznego powstał dnia 15 grudnia 1945 roku. W protokole nr 1 czytamy (zapis zgodny z oryginałem): „Na zebraniu stawiło się 29 osób, zapisanych jako członków Towarzystwa Botanicznego, oddziału w Lublinie.”.

W ciągu 65 lat od utworzenia Oddziału Lubelskiego odbyło się prawie 900 posiedzeń naukowych. W trwającej ponad pół wieku historii, Oddział miał czterech przewodniczących i trzy przewodniczące. Najdłużej tę funkcję sprawował prof. Adam Paszewski (1945–1980), z dwuletnią przerwą w latach 1946–1948 na dwie roczne kadencje prof. Józefa Motyki. Następni przewodniczący Oddziału to: prof. Bogusław Sałata, prof. Renata Śnieżko, prof. Bożenna Czarnecka, prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska, dr hab. Marek Kucharczyk i dr hab. Ewa Szczuka.

Wśród członków Oddziału są botanicy z lubelskich uczelni: Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Członkowie Oddziału prowadzą badania z zakresu różnorodnych zagadnień botanicznych oraz biorą aktywny udział w propagowaniu wiedzy botanicznej i pracują na rzecz ochrony środowiska. Są organizatorami konferencji – np. 39. Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych „Polskie ogrody botaniczne w dobie globalnych zmian klimatu”, połączonej z obchodami 45-lecia Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie (Lublin, 23–25 maja 2010), czy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zróżnicowanie muraw kserotermicznych w Polsce” (Lublin, 2–6 czerwca 2011).

Aktywność Oddziału, wyrażona liczbą spotkań w kolejnych latach działalności, była bardzo zróżnicowana. Bardzo liczne posiedzenia zorganizowano w latach 1948–1955, a największa ich liczba przypadła na rok 1953 (29 posiedzeń). W trakcie posiedzeń naukowych wygłaszano referaty naukowe i popularnonaukowe propagujące najnowsze osiągnięcia botaniki i wyniki badań polskich i zagranicznych naukowców. Poświęcano je rozważaniom naukowym, dyskusjom na temat bieżącej działalności i historii Towarzystwa, a także pokazom filmów, fotografii i specjalistycznego sprzętu.

Skład osobowy Zarządu Oddziału

Przewodniczący

dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wiceprzewodniczący

dr hab. Piotr Sugier, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Sekretarz

dr Robert Zubel

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Skarbnik

dr hab. inż. Agata Konarska, prof. ucz.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Członkowie

dr hab. Joanna Czarnecka, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr inż. Aneta Sulborska-Różycka

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Łukasz Komsta

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Grażyna Szymczak

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Oddziału

Przewodniczący

dr hab. Ewa Szczuka, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zastępca przewodniczącego

prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Sekretarz

dr Agnieszka Dąborowska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close