Oddział Łódzki

[encode_email]lodz@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Botanicznego powstał w 1945 roku. Jego siedzibą jest obecnie gmach Biologii Uniwersytetu Łódzkiego, 90-237 Łódź ul. Banacha 12/16. Członkowie Oddziału to głównie pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego i Ogrodu Botanicznego w Łodzi.

Oddział Łódzki prowadzi działalność popularyzatorską, organizując spotkania naukowe, na których przybliżane są wyniki badań z różnych dziedzin nauk botanicznych. Częste są także wyjazdy do arboretów, ogrodów botanicznych i rezerwatów przyrody oraz wykłady i prelekcje dla nauczycieli. Natomiast dla młodzieży szkolnej różnych poziomów nauczania organizowane są konkursy (dendrologiczny, fotograficzny) i spotkania w szkołach. Członkowie naszego Oddziału udzielają wywiadów w prasie, radio i telewizji oraz są członkami Komitetu Okręgowej Olimpiady Biologicznej. Działalność członków oddziału to także udział w pracach: rad parków narodowych, parków krajobrazowych, Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Łódzkiego i Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego, Zarządu Okręgowego LOP, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Greckiej oraz Stowarzyszenia „Film-Przyroda-Kultura”.

Skład osobowy Zarządu Oddziału

Przewodniczący

dr Grzegorz J. Wolski

Uniwersytet Łódzki

Wiceprzewodniczący

dr hab. Andrzej Kaźmierczak, prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki

Sekretarz

mgr Anastazja Gręda

Uniwersytet Łódzki

Skarbnik

dr hab. Katarzyna Zielińska

Uniwersytet Łódzki

Członkowie

dr hab. Izabela Kałucka

Uniwersytet Łódzki

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Oddziału

Przewodniczący

dr hab. Marcin Kiedrzyński

Uniwersytet Łódzki

Zastępca przewodniczącego

dr Dorota Mańkowska

Członkowie

dr Anna Bomanowska

Uniwersytet Łódzki