Oddział Krakowski

[encode_email]krakow@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Historia Oddziału Krakowskiego PTB sięga 1912 roku, kiedy to prof. Marian Raciborski po objęciu Katedry Botaniki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego zainicjował cykliczne konwersatoria naukowe, które przetrwały nawet I wojnę światową. W 1918 roku opiekę nad spotkaniami przejął prof. Władysław Szafer i pełnił ją aż do 1965 roku. Inicjatywa zebrań naukowych krakowskich botaników została sformalizowana na mocy Statutu Polskiego Towarzystwa Botanicznego w 1922 roku.

Tradycyjnie zebrania Oddziału odbywają się w czwartki o godzinie 17.00 w sali im. Prof. Bogumiła Pawłowskiego w starym budynku Instytutu Botaniki PAN w Krakowie.

Rocznie wygłaszanych jest około 25 referatów naukowych i popularnonaukowych. Dotyczą one najnowszych osiągnięć i wyników badań polskich i zagranicznych badaczy roślin naczyniowych, mszaków, glonów, porostów, grzybów oraz flor współczesnych i kopalnych.

Obecnie Oddział liczy około 120 członków, w tym 100 członków zwyczajnych.

Skład osobowy Zarządu Oddziału

Przewodniczący

prof. dr hab. Konrad Wołowski

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Wiceprzewodniczący

dr hab. Beata Barabasz-Krasny, prof. UP

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Sekretarz

dr Grzegorz Migdałek

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Skarbnik

prof. dr hab. Piotr Köhler

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Członek

dr Katarzyna Możdźeń

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Oddziału

Przewodniczący

prof. dr hab. Bogdan Zemanek

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zastępca przewodniczącego

dr Urszula Korzeniak

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Sekretarz

dr Urszula Korzeniak

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk