Oddział Kielecki

Oddział Kielecki PTB powstał w 1979 roku. Członkowie Oddziału skupiają się głównie przy Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pierwszym przewodniczącym był prof. dr hab. Jan Jerzy Stanisławski, a następnie: prof. zw. dr hab. Stanisław Cieśliński, dr Edward Bróż, dr hab. Małgorzata Jankowska-Błaszczuk, dr hab. Janusz Łuszczyński, dr Renata Piwowarczyk. Od 2010 roku funkcję tą pełni dr Anna Łubek. Aktualnie Oddział liczy 19 członków, należących głównie do Sekcji: Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej, Lichenologicznej, Mikologicznej oraz Fykologicznej. Członkiem honorowym PTB należącym do Oddziału Kieleckiego jest prof. zw. dr hab. Stanisław Cieśliński.

Oddział Kielecki zorganizował liczne konferencje i sympozja ogólnopolskie. Najważniejsze z nich to:

  • Pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie Lichenologów Polski (Kielce, 7–9.06.1983)
  • Sympozjum poświęcone prof. dr hab. Zygmuntowi Czubińskiemu w związku z 20. rocznicą Jego śmierci (10.10.1987), zorganizowane wspólnie z Oddziałem Poznańskim PTB
  • 49. Zjazd PTB (Kielce, 1–5.09.1992) pt. „Roślina a człowiek”
  • 57. Walne Zgromadzenie Delegatów PTB (Kielce, 17.06.1994)
  • XVIII Sympozjum Sekcji Fykologicznej PTB (Kielce, Wólka Milanowska, 6–9.05.1999) pt. „Różnorodność flory glonów i sinic jako metoda oceny środowiska wodnego”
  • 36. Ogólnopolska Konferencja Ogrodów Botanicznych (Kielce, 15–16.10.2007) pt. „Znaczenie nowych ogrodów botanicznych dla lokalnych społeczeństw i rozwoju lokalnego”.

Członkowie Oddziału uczestniczą w organizacji i tworzeniu Ogrodu Botanicznego w Kielcach. Inicjatorem powstania Ogrodu i jego głównym organizatorem jest prof. zw. dr hab. Stanisław Cieśliński. Ponadto Członkowie Kieleckiego Oddziału PTB aktywnie uczestniczą w pracach rad naukowych oraz organów opiniodawczych i doradczych związanych z ochroną szaty roślinnej regionu. Wykonują liczne ekspertyzy, opinie i opracowania dotyczące obiektów prawnie chronionych. Na podkreślenie zasługuje udział Członków w pracach na rzecz Okręgowego Komitetu Olimpiady Biologicznej, a także prowadzenie wycieczek terenowych dla młodzieży szkolnej i studentów, prelekcji i wykładów dla nauczycieli oraz sprawowanie opieki nad studenckimi kołami naukowymi.

Problematyka badawcza Członków Oddziału dotyczy głównie prac z zakresu fitogeografii i antropogenicznych przemian szaty roślinnej, a także ekologii, taksonomii, zagrożeń i ochrony wybranych grup roślin i grzybów na Wyżynie Małopolskiej, w innych rejonach Polski oraz poza granicami kraju.

Skład osobowy Zarządu Oddziału

Przewodniczący

mgr Agnieszka Skrzypczak

Ogrody Agnieszka Skrzypczak

Wiceprzewodniczący

dr hab. Janusz Łuszczyński

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Sekretarz

dr Karolina Ruraż

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Skarbnik

dr Anna Łubek

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Oddziału

Przewodniczący

dr hab. Renata Piwowarczyk

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zastępca przewodniczącego

dr hab. Joanna Ślusarczyk

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Sekretarz

dr Monika Podgórska

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close