Oddział Gdański

[encode_email]gdansk@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Botanicznego powstał w 1952 roku, a jego siedzibą była Katedra Botaniki Politechniki Gdańskiej – najwcześniej po wojnie uruchomionej uczelni gdańskiej. W 1955 r. siedziba Oddziału została przeniesiona do Katedry Botaniki Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Gdańsku, od 1977 r. znajdowała się na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego, a od 2008 r. po jego podziale – na Wydziale Biologii.

Pierwszym i długoletnim Przewodniczącym Zarządu Oddziału był prof. dr Tadeusz Sulma. Kolejne kadencje piastowali prof. dr Karol Bijok, prof. dr hab. Hanna Piotrowska i prof. dr hab. Małgorzata Latałowa. Od 2000 r. Przewodniczącym jest prof. dr hab. Jacek Herbich.

Oddział Gdański liczy obecnie 45 członków, z których większość związana jest z Uniwersytetem Gdańskim. Są to pracownicy, doktoranci i studenci. Należą oni głównie do Sekcji Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej, Sekcji Paleobotanicznej oraz Ogrodów Botanicznych i Arboretów. Ich działalność naukowa jest bardzo szeroka – od zróżnicowanych zagadnień związanych ze współczesną szatą roślinną, poprzez paleobotanikę i aeropalinologię do taksonomii molekularnej. Ważnym aspektem ich pracy są liczne działania na rzecz ochrony przyrody, a także popularyzacja wiedzy botanicznej. Na organizowanych przez Oddział spotkaniach naukowych prezentowane są wyniki zarówno badań własnych, jak zapraszanych gości. Istotną rolę odgrywają także bogato ilustrowane relacje z podróży botanicznych, łączące aspekty badawcze z popularyzatorskimi.

Oddział Gdański był organizatorem dwóch zjazdów Polskiego Towarzystwa Botanicznego – w 1969 i 1998 r. Drugi z nich (Gdańsk, 15–19 września 1998 r.) przebiegał pod hasłem „Botanika polska u progu XXI wieku”. Wzięło w nim udział ponad 780 członków i sympatyków PTB.

Źródło: Herbich, J. (1986). Oddział Gdański (1971–1985). Wiadomości Botaniczne30(3–4), 331–336.

Skład osobowy Zarządu Oddziału

Przewodniczący

dr Magdalena Lazarus

Uniwersytet Gdański

Wiceprzewodniczący

dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG

Uniwersytet Gdański

Sekretarz

dr Sławomir Nowak

Uniwersytet Gdański

Skarbnik

dr Joanna Święta-Musznicka

Uniwersytet Gdański

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Oddziału

Przewodniczący

dr hab. Monika Badura

Uniwersytet Gdański

Zastępca przewodniczącego

prof. dr hab. Martin Kukwa

Uniwersytet Gdański

Sekretarz

dr Renata Afranowicz-Cieślak

Uniwersytet Gdański