Oddział Bydgoski

Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Botanicznego powołano 12 czerwca 1952 roku. Pierwszym przewodniczącym Oddziału był dr Andrzej Michalski, Kierownik Ogrodu Botanicznego IHAR w Bydgoszczy. Potem kolejno funkcję tę piastowali: doc. dr hab. Zdzisław Szota, dr Franciszek Klimas, prof. dr hab. Eugeniusz R. Śpiewakowski, dr Maciej Korczyński, dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska, dr hab. Barbara Waldon-Rudzionek, dr hab. inż. Anna K. Sawilska i dr inż. Tomasz Stosik.

Obecnie Oddział liczy 24 członków. Są to pracownicy Politechniki Bydgoskiej oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, należący głównie do Sekcji: Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej, Mikologicznej oraz Ogrodów Botanicznych i Arboretów.

Oddział Bydgoski był organizatorem 30. Zjazdu PTB w 1957 roku oraz współorganizatorem 53. Zjazdu w roku 2004. Od roku 2011 wraz z Oddziałem Toruńskim organizuje cykl konferencji „Szata roślinna łąk w procesie przemian”.

Z inicjatywy dr inż. Ewy Krasickiej-Korczyńskiej w latach 2003–2006 wydawano czasopismo Flora i Fauna Pomorza i Kujaw (por. wykaz wydawnictw zamieszczony na stronie domowej Bydgoskiego Oddziału PTB).

Oddział organizuje posiedzenia naukowe, współpracuje z członkami innych towarzystw naukowych oraz z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony zasobów przyrody. Ponadto członkowie Bydgoskiego Oddziału PTB aktywnie uczestniczą w radach naukowych, organach opiniodawczych i doradczych związanych z ochroną szaty roślinnej regionu. Wykonują ekspertyzy, opracowania i opinie dotyczące obiektów prawnie chronionych. Na podkreślenie zasługuje udział członków Oddziału w pracach na rzecz Okręgowego Komitetu Olimpiady Biologicznej oraz Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Architektura Krajobrazu. Ponadto prowadzenie licznych wycieczek terenowych dla młodzieży szkolnej i studentów, prelekcji i wykładów dla nauczycieli oraz sprawowanie opieki nad studenckimi kołami naukowymi.

Skład osobowy Zarządu Oddziału

Przewodniczący

dr inż. Tomasz Stosik

Politechnika Bydgoska

Wiceprzewodniczący

dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska

Politechnika Bydgoska

Sekretarz

dr Renata Hoffmann

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Skarbnik

dr inż. Zofia Stypczyńska

Politechnika Bydgoska

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Oddziału

Przewodniczący

dr Barbara Waldon-Rudzionek

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zastępca przewodniczącego

dr inż. Maciej Korczyński

Politechnika Bydgoska

Sekretarz

mgr Ewa Wachowiak-Świtała

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close