Oddział Bydgoski

[encode_email]bydgoszcz@pbsociety.org.pl[/encode_email]

www

Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Botanicznego powołano 12 czerwca 1952 roku. Pierwszym przewodniczącym Oddziału był dr Andrzej Michalski, Kierownik Ogrodu Botanicznego IHAR w Bydgoszczy. Potem kolejno funkcję tę piastowali: doc. dr hab. Zdzisław Szota, dr Franciszek Klimas, prof. dr hab. Eugeniusz R. Śpiewakowski, dr Maciej Korczyński, dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska, dr hab. Barbara Waldon-Rudzionek, dr hab. inż. Anna K. Sawilska i dr inż. Tomasz Stosik.

Obecnie Oddział liczy 24 członków. Są to pracownicy Politechniki Bydgoskiej oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, należący głównie do Sekcji: Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej, Mikologicznej oraz Ogrodów Botanicznych i Arboretów.

Oddział Bydgoski był organizatorem 30. Zjazdu PTB w 1957 roku oraz współorganizatorem 53. Zjazdu w roku 2004. Od roku 2011 wraz z Oddziałem Toruńskim organizuje cykl konferencji „Szata roślinna łąk w procesie przemian”.

Z inicjatywy dr inż. Ewy Krasickiej-Korczyńskiej w latach 2003–2006 wydawano czasopismo Flora i Fauna Pomorza i Kujaw (por. wykaz wydawnictw zamieszczony na stronie domowej Bydgoskiego Oddziału PTB).

Oddział organizuje posiedzenia naukowe, współpracuje z członkami innych towarzystw naukowych oraz z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony zasobów przyrody. Ponadto członkowie Bydgoskiego Oddziału PTB aktywnie uczestniczą w radach naukowych, organach opiniodawczych i doradczych związanych z ochroną szaty roślinnej regionu. Wykonują ekspertyzy, opracowania i opinie dotyczące obiektów prawnie chronionych. Na podkreślenie zasługuje udział członków Oddziału w pracach na rzecz Okręgowego Komitetu Olimpiady Biologicznej oraz Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Architektura Krajobrazu. Ponadto prowadzenie licznych wycieczek terenowych dla młodzieży szkolnej i studentów, prelekcji i wykładów dla nauczycieli oraz sprawowanie opieki nad studenckimi kołami naukowymi.

Skład osobowy Zarządu Oddziału

Przewodniczący

dr inż. Tomasz Stosik

Politechnika Bydgoska

Wiceprzewodniczący

dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska

Politechnika Bydgoska

Sekretarz

dr Renata Hoffmann

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Skarbnik

dr inż. Zofia Stypczyńska

Politechnika Bydgoska

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Oddziału

Przewodniczący

dr Barbara Waldon-Rudzionek

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zastępca przewodniczącego

dr inż. Maciej Korczyński

Politechnika Bydgoska

Sekretarz

mgr Ewa Wachowiak-Świtała

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy