Oddział Białostocki

Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Botanicznego powstał w 1958 roku. Jego założycielem i pierwszym przewodniczącym był prof. dr Witold Sławiński. Aktualnie Oddział liczy 20 członków. Są to botanicy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz Instytutu PAN w Białowieży.

Członkowie Oddziału prowadzą badania z zakresu fizjologii, embriologii i biochemii roślin, geobotaniki, ekologii krajobrazu, ekologii roślin, ochrony przyrody oraz paleobotaniki. Przedmiotem ich badań są również grzyby glebowe, wodne i niedoskonałe, a także porosty w północno-wschodniej Polsce.

Od początku lat siedemdziesiątych XX wieku, członkowie Oddziału Białostockiego biorą udział w propagowaniu wiedzy botanicznej na Podlasiu. Prowadzą wykłady, zajęcia laboratoryjne, wycieczki terenowe i wystawy fotograficzne dla uczniów, nauczycieli i innych mieszkańców Białegostoku. Uczestniczą w wydawaniu przewodników po ścieżkach edukacyjnych i biorą czynny udział w pracach na rzecz ochrony środowiska. Współpracują z Białowieskim, Biebrzańskim, Narwiańskim i Wigierskim Parkiem Narodowym oraz z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej i Suwalskim Parkiem Krajobrazowym. Udzielają konsultacji społecznych w zakresie ochrony środowiska, uczestniczą w ogólnopolskim monitoringu przyrodniczym gatunków i siedlisk Natura 2000, a także wykonują ekspertyzy badawcze i raporty oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Skład osobowy Zarządu Oddziału

Przewodniczący

dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB

Uniwersytet w Białymstoku

Wiceprzewodniczący

dr hab. Grażyna Łaska, prof. PB

Politechnika Białostocka

Sekretarz

dr hab. Katarzyna Jadwiszczak, prof. UwB

Uniwersytet w Białymstoku

Skarbnik

dr inż. Aneta Sienkiewicz

Politechnika Białostocka

Członek

dr inż. Zofia Tyszkiewicz

Politechnika Białostocka

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Oddziału

Przewodniczący

dr Ewa Oleńska

Uniwersytet w Białymstoku

Zastępca przewodniczącego

dr Aleksandra Staszak

Uniwersytet w Białymstoku

Sekretarz

dr Aneta Adamczuk

Uniwersytet w Białymstoku

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close