Oddział Białostocki

[encode_email]bialystok@pbsociety.org.pl[/encode_email]

Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Botanicznego powstał w 1958 roku. Jego założycielem i pierwszym przewodniczącym był prof. dr Witold Sławiński. Aktualnie Oddział liczy 20 członków. Są to botanicy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz Instytutu PAN w Białowieży.

Członkowie Oddziału prowadzą badania z zakresu fizjologii, embriologii i biochemii roślin, geobotaniki, ekologii krajobrazu, ekologii roślin, ochrony przyrody oraz paleobotaniki. Przedmiotem ich badań są również grzyby glebowe, wodne i niedoskonałe, a także porosty w północno-wschodniej Polsce.

Od początku lat siedemdziesiątych XX wieku, członkowie Oddziału Białostockiego biorą udział w propagowaniu wiedzy botanicznej na Podlasiu. Prowadzą wykłady, zajęcia laboratoryjne, wycieczki terenowe i wystawy fotograficzne dla uczniów, nauczycieli i innych mieszkańców Białegostoku. Uczestniczą w wydawaniu przewodników po ścieżkach edukacyjnych i biorą czynny udział w pracach na rzecz ochrony środowiska. Współpracują z Białowieskim, Biebrzańskim, Narwiańskim i Wigierskim Parkiem Narodowym oraz z Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej i Suwalskim Parkiem Krajobrazowym. Udzielają konsultacji społecznych w zakresie ochrony środowiska, uczestniczą w ogólnopolskim monitoringu przyrodniczym gatunków i siedlisk Natura 2000, a także wykonują ekspertyzy badawcze i raporty oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Skład osobowy Zarządu Oddziału

Przewodniczący

dr hab. Grażyna Łaska, prof. PB

Politechnika Białostocka

Wiceprzewodniczący

dr hab. Katarzyna Jadwiszczak, prof. UwB

Uniwersytet w Białymstoku

Sekretarz

dr Zofia Tyszkiewicz

Politechnika Białostocka

Skarbnik

dr Ewa Oleńska

Uniwersytet w Białymstoku

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Oddziału

Przewodniczący

dr hab. Danuta Drzymulska, prof. UwB

Uniwersytet w Białymstoku

Sekretarz

dr Magdalena Fiłoc

Uniwersytet w Białymstoku