Wykaz uchwał Zarządu Głównego PTB w kadencji 2013–2016

Posiedzenie Zarządu Głównego PTB z dnia 28 września 2013 roku

 • Uchwała o założeniu bankowego konta Makro i 15 subkont dla Oddziałów PTB
 • Uchwała o utworzeniu stanowiska Zastępcy redaktora technicznego wydawnictw PTB
 • Uchwała o utworzeniu Komisji Statutowej.

Posiedzenie Zarządu Głównego PTB z dnia 7 grudnia 2013 roku

 • Uchwała o przyjęciu preliminarza finansowego na 2014 rok
 • Uchwała o przyjęciu regulaminu „Zasady gromadzenia, aktualizacji i przechowywania danych dotyczących Polskiego Towarzystwa Botanicznego na zdalnym dysku SkyDrive”
 • Uchwała o przyjęciu Regulaminu prac Komisji Statutowej (dokument opublikowano na stronie PTB w ogłoszeniu „Komisja Statutowa rozpoczyna pracę nad aktami prawnymi PTB” z dnia 9 stycznia 2014 r.)
 • Uchwała o przyjęciu Harmonogramu prac Komisji Statutowej w kadencji 2013–2016 (dokument opublikowano na stronie PTB w ogłoszeniu „Komisja Statutowa rozpoczyna pracę nad aktami prawnymi PTB” z dnia 9 stycznia 2014 r.)
 • Uchwała o bezpłatnym przekazaniu 723 egzemplarzy wydawnictw PTB na rzecz Politechniki Białostockiej.

Posiedzenie Zarządu Głównego PTB z dnia 5 kwietnia 2014 roku

 • Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2013 rok
 • Uchwała o sfinansowaniu w 2014 roku kosztów utrzymania kont bankowych (kwota 300 zł) wszystkich oddziałów PTB przez Zarząd Główny
 • Uchwała o wsparciu finansowym wydania w 2014 roku Monographiae Botanicae kwotą 14 tys. złotych
 • Uchwała dotycząca zasady polityki rachunkowości obowiązujące w PTB w 2014 roku
 • Uchwała o powołaniu Sekcji Taksonomii Roślin Naczyniowych PTB
 • Uchwała w  sprawie przygotowania pisma – protestu dotyczącego marginalizacji nauk botanicznych.

Posiedzenie Zarządu Głównego PTB z dnia 22 listopada 2014 roku

 • Uchwała o sfinansowaniu w 2015 roku kosztów utrzymania kont bankowych (kwota 4500 zł) wszystkich oddziałów PTB przez Zarząd Główny
 • Uchwała o przeznaczeniu kwoty 30 tys. złotych na cyfryzację kolejnych zeszytów czasopism PTB
 • Uchwała o unieważnieniu zobowiązań finansowych Księgarni Skarbnica z Krakowa wobec PTB
 • Uchwała o przyjęciu preliminarza budżetowego na 2015 rok
 • Uchwała o powołaniu Komisji Inwentaryzacyjnej PTB
 • Uchwała o zmianach w funkcjonowaniu biblioteki PTB w związku z koniecznością opuszczenia dotychczasowych pomieszczeń i przeprowadzki do mniejszego lokalu
 • Uchwała o sprawie przyjęcia propozycji zmian w Statucie PTB, zaproponowanych przez Komisję Statutową w zakresie rozdziałów I–V paragrafów 1–43.

Posiedzenie Zarządu Głównego PTB z dnia 9 maja 2015 roku

 • Uchwała o przyjęciu sprawozdania finansowego PTB za 2014 rok
 • Uchwała określająca sposób sporządzania sprawozdań finansowych PTB z  uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro, wprowadzonych ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości
 • Uchwała o przyjęciu propozycji zmian w Statucie PTB, zaproponowanych przez Komisję Statutową w zakresie rozdziałów VI–VII.

Posiedzenie Zarządu Głównego PTB z dnia 5 grudnia 2015 roku

 • Uchwała o przyjęciu preliminarza budżetowego na 2016 rok
 • Uchwała o podniesieniu wysokości opłat za publikacje w czasopiśmie Acta Societatis Botanicorum Poloniae do kwoty 700 zł dla członków PTB, 1000 złotych dla osób niezrzeszonych w Towarzystwie i kwoty 180 euro dla autorów zagranicznych
 • Uchwała o powołaniu komisji, która stworzy regulamin stypendium naukowego, pochodzącego ze środków własnych, a także ze środków zewnętrznych.

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na używanie tzw. ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close