Wykaz uchwał Zarządu Głównego PTB

Wykaz jest przygotowany na podstawie protokołów z przebiegu posiedzeń Zarządu Głównego PTB. Pomijane są w nim głosowania dotyczące:

  • przyjmowania protokołów z poprzednich posiedzeń
  • ewentualnych zmian w porządku obrad
  • przyjmowania nowych członków do Towarzystwa
  • ustalenia składu osobowego organów Towarzystwa wybieranych przez Zarząd Główny PTB.