Strona główna » Prawo w PTB » Regulamin przyznawania patronatu Polskiego Towarzystwa Botanicznego lub jego członkostwa w komitecie honorowym