Pożegnanie Dra Wiesława Cyzmana

Z głębokim żalem informujemy, że 22 listopada 2022 r. zmarł

Dr Wiesław Cyzman

były pracownik Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu, członek Oddziału Toruńskiego PTB od 1980 r.

Zainteresowania naukowe dr Wiesława Cyzmana dotyczyły problematyki leśnych zbiorowisk roślinnych, w tym ich charakterystyki, dynamiki, kartografii i ochrony. Był autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów i opracowań monograficznych dotyczących ww. tematyki. Czynnie angażował się w waloryzację oraz ochronę obszarów i obiektów przyrodniczo cennych, w tym rezerwatów, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000, leśnych kompleksów promocyjnych na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego i terenów przyległych. Praktycznym aspektem zainteresowań badawczych było opracowanie licznych ekspertyz, planów i programów ochrony przyrody oraz metodyk inwentaryzacji zasobów środowiska przyrodniczego. Efektem wieloletniej współpracy z Dyrekcjami Regionalnymi Lasów Państwowych były m.in. opracowania monograficzne Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Angażował się także w popularyzację wiedzy przyrodniczej. W pamięci współpracowników zapisał się jako dobry kolega, życzliwy i kompetentny współpracownik.

Zarząd Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę, 26 listopada 2022 r. o godz. 12.00 Mszą Św. żałobną w Kościele p.w. św. Józefa w Toruniu. Po Mszy Św. ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Gałczyńskiego (I brama od ul. Gałczyńskiego).