Wpisowe

Opłata konferencyjna podstawowa obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, przerw kawowych, dwóch monografii oraz udział w dwóch wieczorach towarzyskich.

Opłaty konferencyjne podstawowe dla osób rejestrujących się do 31 marca 2022:

 • Pełne uczestnictwo osoby nie będącej członkiem PTB: 850 zł
 • Pełne uczestnictwo członka PTB: 650 zł
 • Pełne uczestnictwo emerytów, doktorantów i studentów: 500 zł
 • Uczestnictwo jednodniowe: 450 zł
 • Uczestnictwo osoby towarzyszącej: 350 zł*
 • Uczestnictwo członków honorowych i zaproszonych prelegentów sesji plenarnej: bez opłat podstawowych
 • Uczestnictwo jednodniowe członków honorowych i zaproszonych prelegentów sesji plenarnej: bez opłat podstawowych
 • Uczestnictwo bierne on-line: bez opłat podstawowych

Opłaty konferencyjne podstawowe dla osób rejestrujących się od 1.04.2022 do 30.04.2022:

 • Pełne uczestnictwo osoby nie będącej członkiem PTB: 1050 zł
 • Pełne uczestnictwo członka PTB: 850 zł
 • Pełne uczestnictwo emerytów, doktorantów i studentów: 700 zł
 • Uczestnictwo jednodniowe: 650 zł
 • Uczestnictwo osoby towarzyszącej: 350 zł*
 • Uczestnictwo członków honorowych i zaproszonych prelegentów sesji plenarnej: bez opłat podstawowych
 • Uczestnictwo jednodniowe członków honorowych i zaproszonych prelegentów sesji plenarnej: bez opłat podstawowych
 • Uczestnictwo bierne on-line: bez opłat podstawowych

* kwota obejmuje możliwość uczestnictwa w obradach plenarnych i obradach sekcji oraz udział w wieczorach towarzyskich

Uwaga! Opłata konferencyjna podstawowa nie uwzględnia zakwaterowania, obiadów i udziału w sesjach terenowych.