Ważne daty

Termin Zjazdu w stulecie PTB:

  • 26 czerwca – 3 lipca 2022 r.

Termin rejestracji:

  • Początek rejestracji – 1 lutego 2022 r.
  • Koniec rejestracji z niższą kwotą wpisowego – 31 marca 2022 r.
  • Koniec rejestracji późnej – 30 kwietnia 2022 r.

Termin nadsyłania abstraktów i streszczeń w języku polskim i angielskim:

  • 30 kwietnia 2022 r.