Streszczenia, wystąpienia ustne, plakaty

Przewidziane są trzy formy czynnego uczestnictwa w Zjeździe: zaproszone referaty plenarne i w sekcjach oraz wystąpienia ustne i prezentacje plakatowe podczas sesji sekcji.

Streszczenia referatów i plakatów

W ramach jednej opłaty konferencyjnej można zgłosić tylko jeden abstrakt. Abstrakt przesyła jedynie autor prezentujący wystąpienie. Za treść streszczenia odpowiadają wyłącznie jego autorzy, gdyż redakcja tomu nie obejmuje korekty merytorycznej.

Streszczenia wystąpień referatowych i posterowych zostaną opublikowane w języku polskim i angielskim, w wersji elektronicznej. Ze względu na harmonogram prac wydawniczych nie gwarantujemy opublikowania w materiałach zjazdowych abstraktów złożonych po 30 kwietnia 2022 r.

Podczas rejestracji wymagane jest podanie danych prezentacji w dwu wersjach językowych, polskiej i angielskiej, w wersji ostatecznej lub roboczej (dane prezentacji będą dostępne do edycji do końca kwietnia 2022 r.).

Treść streszczenia zaproszonych referatów plenarnych i w sekcjach wynosi maksymalnie 7000 znaków, łącznie ze spacjami, zaś pozostałych wystąpień ustnych i plakatowych w sekcjach – 1500 znaków (ze spacjami).

Wystąpienia ustne w sesji plenarnej

  • czas wystąpienia – 30 minut, w języku polskim lub angielskim dla gości zagranicznych
  • prezentację w formacie PowerPoint i PDF (opisaną nazwiskiem i imieniem) prosimy dostarczyć do organizatorów najpóźniej podczas przerwy poprzedzającej daną sesję plenarną.

Wystąpienia ustne w sekcjach

  • czas wystąpienia około 15 minut (szczegóły zostaną podane po zakończeniu rejestracji przez przewodniczących sekcji), w języku polskim
  • prezentację w formacie PowerPoint i PDF (opisaną nazwiskiem i imieniem) prosimy dostarczyć do organizatorów poszczególnych sesji najpóźniej podczas przerwy poprzedzającej daną sesję.

Plakaty

Format preferowany – B1, orientacja pionowa, maksymalny format posteru to A0; język: polski. Akcesoria do mocowania plakatów dostarczą organizatorzy. Każdy zgłoszony plakat otrzyma oznaczenie odpowiadające oznaczeniu na tablicy.