Kontakt

Kontakt z organizatorami pod następującym adresem email:

 • w sprawach Jubileuszu Stulecia PTB:
  [encode_email]secretary@pbsociety.org.pl[/encode_email]
  (koordynator: dr Mirosława Górecka)
 • w sprawach organizacyjnych i finansowych związanych ze Zjazdem:
  [encode_email]59zjazd_biuro@pbsociety.org.pl[/encode_email]
  (koordynatorzy: dr hab. Ewa Muszyńska, dr hab. Mateusz Labudda)
 • w sprawach organizacyjnych i finansowych związanych z sesjami terenowymi:
  [encode_email]59zjazd_sesjeterenowe@pbsociety.org.pl[/encode_email]
  (koordynator: dr Artur Obidziński)
 • w sprawach związanych z formularzem rejestracyjnym i kontem użytkownika:
  [encode_email]admin@pbsociety.org.pl[/encode_email]
  (administrator witryny internetowej: Piotr Otręba)