Komitet naukowy

Prezydium komitetu naukowego

 • prof. dr hab. Anna Mikuła – Prezes PTB, przewodnicząca – PAN Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie
 • prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Agnieszka Mostowska – Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Arkadiusz Nowak – PAN Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie
 • prof. dr hab. Elżbieta Romanowska – Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Adam Rostański – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Jan Rybczyński – PAN Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie

Członkowie komitetu naukowego

 • dr hab. Monika Badura, prof. UG – Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr hab. Władysław Danielewicz, prof. UPP – Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • dr hab. Barbara Fojcik – Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • dr Łukasz Grewling – Instytut Biologii Środowiska Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Renata Kurtyka, prof. UŚ – Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • prof. dr hab. Piotr Köhler – Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • dr hab. Beata Krzewicka – Instytut Botaniki PAN w Krakowie
 • dr Maria Lankosz-Mróz – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • dr inż. Katarzyna Marciszewska – Instytut Nauk Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Artur Obidziński – Instytut Nauk Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Bożena Pawłowska – Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Instytut Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego
 • dr hab. Małgorzata Stasińska, prof. US – Instytut Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu Szczecińskiego
 • dr hab. Małgorzata Sułkowska, prof. IBL – Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
 • dr hab. Andrzej Szczepkowski – Instytut Nauk Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Ewa Szczęśniak – Instytut Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • dr hab. Mirela Tulik, prof. SGGW – Instytut Nauk Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Gabriela Woźniak, prof. UŚ – Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach