Dotacje, sponsorzy i wystawcy

Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Łączy nas umiłowanie roślin” – zadanie finansowane w ramach umowy DNK/SP/512054/2021 ze środków Ministra Edukacji i Nauki przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę w ramach programu „Doskonała nauka”.

Wartość całkowita zadania: 532 490 zł, wartość dofinansowania z MEiN: 270 490 zł.

Zadanie obejmuje zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji pt. LIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Łączy nas umiłowanie roślin”, której tematyka jest poświęcona upowszechnianiu najnowszych badań naukowych z zakresu szeroko rozumianej botaniki. Z uwagi na przypadający w 2022 r. roku jubileusz stulecia PTB, Zjazd będzie miał uroczysty charakter, stąd został podzielony na trzy części, obejmujące:

  • uroczyste obchody Jubileuszu upamiętniające intelektualną wartość i społeczny entuzjazm zaszczepiony nam przez Członków-Założycieli,
  • sesje naukowe, podczas których zostaną przedyskutowane aktualne nurty badawcze i osiągnięcia w różnych specjalnościach botaniki, reprezentowanych przez 15 sekcji działających w obrębie Towarzystwa,
  • warsztaty terenowe, służące zapoznaniu uczestników z roślinnością wybranych miejsc o szczególnych walorach florystycznych.
Flaga Polski
Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Agrisera

Labsoft

KAWA.SKA

PIK Instruments

Studia Podyplomowe Florystyka

„DARY NATURY” sp. z o.o.

Centrum Nauki Kopernik

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

MULTICO Oficyna Wydawnicza sp. z o. o.

Logo Lasów Państwowych
Logo Agrisera
Logo Labsoft
Logo KAWA.SKA
Logo PiK Instruments
Logo Studiów Podyplomowych Florystyka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie
Logo Darów Natury
Logo Centrum Nauki Kopernik
Logo Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
Logo MULTICO