|

Konferencja “Innowacje w inżynierii ekologicznej”, Białystok, 2024 r.

Konferencja ma na celu utworzenie platformy dyskusyjnej wszystkich zainteresowanych inżynierią ekologiczną przedstawicieli środowiska akademickiego i przemysłowego. Wspólne rozmowy i przedstawienie wyników innowacyjnych badań umożliwi rzetelną analizę przyszłych wspólnych działań na rzecz klimatu i środowiska. Konferencja będzie obejmować działania naukowe i wdrożeniowe w zakresie inżynierii ekologicznej, ochrony środowiska, biotechnologii i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Tematyka konferencji:
–Monitoring i ochrona środowiska naturalnego,
–Zrównoważony rozwój, gospodarowanie zasobami i odpadami,
–Inżynieryjno-techniczne i biotechnologiczne rozwiązania w inżynierii ekologicznej,
–Funkcjonowanie ekosystemów w warunkach antropopresji,
–Prewencja zmian klimatycznych w zakresie lokalnym i globalnym.

Organizatorzy: Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej, Polskie Towarzystwo Botaniczne.

KOMITET ORGANIZACYJNY:
PRZEWODNICZĄCY– dr hab. inż. Elżbieta Wołejko prof. PB
Z-CY PRZEWODNICZĄCEGO – dr inż. Urszula Wydro, PB; dr inż. Małgorzata Krasowska, PB; dr Adam Cudowski, UwB
SEKRETARZ – dr inż. Aneta Sienkiewicz, PB; mgr inż. Kinga Koziak, PB
dr hab. Agata Jabłońska-Trypuć, PB
dr inż. Magdalena Joka Yildiz , PB
dr inż. Małgorzata Kowczyk-Sadowy, PB
dr Anna Pietryczuk, UwB
dr inż. Anna Werner-Juszczuk, PB

Nadsyłanie „Karty zgłoszenia uczestnictwa” (elektronicznie na adres e-mail: konferencjaiie2023@gmail.com) do 28.04.2023 r.

Pliki do pobrania:

I Komunikat
Karta zgłoszenia z klauzulą Rodo

W przypadku jakichkolwiek pytań bardzo prosimy o kontakt z sekretariatem konferencji: konferencjaiie2023@gmail.com – dr inż. Aneta Sienkiewicz (tel. 571 443 138)