III Krajowe Seminarium Terenowe Sekcji Ogrodów Botanicznych i Arboretów, Bydgoszcz, 8-11 czerwca 2023 r.

Seminarium odbędzie się pod hasłem “Specyfika szaty roślinnej i krajobrazy regionu kujawsko-pomorskiego, oraz ogrody botaniczne Bydgoszczy”.

Seminarium rozpocznie się w Toruniu w dniu 8 czerwca (czwartek, Boże Ciało), po przyjeździe autokaru z Krakowa (ok. godz. 14). Niektóre osoby mogą dojechać do Torunia indywidualnie, najlepiej pociągiem, gdyż pierwszy punkt trasy to rezerwat Kępa Bazarowa, blisko dworca kolejowego Toruń Główny. Na Kępie Bazarowej dojdziemy do Wisły, skąd rozciąga się bardzo piękny widok na Stare Miasto, obejrzymy też dorodny, ale ulegający neofityzacji łęg topolowy. Następnie pojedziemy na zachodni kraniec miasta, aby zobaczyć rozległy kompleks muraw napiaskowych, z wieloma rzadko spotykanymi w Polsce gatunkami. Około godziny 17 planujemy zakwaterowanie w hotelu B&B (pokoje 2-osobowe), bardzo blisko Starego Miasta, a następnie czas wolny w Toruniu, w tym (wyjątkowo) posiłek we własnym zakresie. 
W drugim dniu seminarium (9 czerwca, piątek) odwiedzimy kilka miejsc, długość tras pieszych to łącznie około 8 km. Pierwszym punktem będzie stanowisko reliktowej brzozy karłowatej na torfowisku wysokim w rezerwacie Linje, koło Dąbrowy Chełmińskiej. Dojdziemy tylko do brzegu torfowiska, nie będą potrzebne kalosze. Następnie pojedziemy do Bydgoszczy, aby w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” odbyć spacer po Ogrodzie Botanicznym, a trasę zakończyć w sąsiednim Ogrodzie Botanicznym IHAR-u, gdzie znajduje się m.in. Narodowa Kolekcja Traw. Kolejne miejsca to wyjątkowo malownicze fragmenty Doliny Dolnej Wisły, gdzie głównym tematem będzie stan zachowania cennych muraw kserotermicznych z gatunkami stepowymi. Zobaczymy murawy koło Kozielca oraz w rezerwatach Ostnicowe Parowy Gruczna i (lub) Zbocza Płutowskie. Po drodze przewidujemy postój w Chrystkowie, gdzie w krajobrazie rozległych łąk z wierzbami zachowała się drewniana, podcieniowa chata menonitów. Obiadokolację planujemy w Chełmnie – mieście starym, pięknym i wyjątkowo bogatym w zabytki. Na nocleg pojedziemy do Tlenia (Bory Tucholskie), gdzie będą na nas czekały tym razem pokoje 4-osobowe.
Trzeci dzień seminarium (10 czerwca, sobota) obejmie głównie tereny leśne, trasy piesze to również około 8 km. Ze specyfiką przyrody Borów Tucholskich zapoznamy się koło osady Gołąbek, na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej „Jelenia Wyspa”, prezentującej różne typy torfowisk i lasów, wiodącej częściowo przez rezerwat Bagna nad Stążką. Pojedziemy też do Fojutowa, gdzie znajduje się zabytkowy, największy w Polsce akwedukt. Kolejny punkt trasy to fragment rezerwatu Dolina Rzeki Brdy, koło osady Świt. Zobaczymy tam pomnikowe dęby i obiekty kultury materialnej, a także powędrujemy stromą ścieżką tuż nad rzeką, wiodącą przez grądy zboczowe z interesującą florą leśną. Następnie, w drodze na Pałuki, przejedziemy znów przez Bydgoszcz, oglądając dydaktyczny Ogród Roślin Leczniczych i Kosmetycznych Collegium Medicum UMK oraz interesujące centrum miasta (m.in. Spichrze nad Brdą, Wyspę Młyńską, Operę Nova). Nocleg będzie w Biskupinie (pokoje 2-osobowe), również tam planujemy obiadokolację.
Ostatni dzień seminarium (11 czerwca, niedziela) rozpoczniemy zwiedzaniem słynnego grodu w Biskupinie na Pałukach. Następnie pojedziemy na Kujawy, do Inowrocławia, gdzie przy hałdach zakładów sodowych w dzielnicy Mątwy wykształciły się zbiorowiska roślinności słonolubnej. Zobaczymy tam soliród zielny i kilka innych, cennych gatunków roślin. Ostatni punkt seminarium to rezerwat przyrody Kulin (pn.-wsch. część Włocławka), obejmujący lasy i ciepłolubne zarośla, gdzie zachowały się enklawy muraw i ciepłolubnych ziołorośli. Szczególnie cenna jest bogata populacja dyptamu jesionolistnego. Seminarium zakończy się po godzinie 15. Z Włocławka autokar wyruszy do Krakowa, posiłek przewiduje się na trasie. Osoby, które przyjechały do Torunia indywidualnie mogą skorzystać z komunikacji kolejowej z Włocławka.
Zapraszamy!

Organizacja: Sekcja Ogrodów Botanicznych i Arboretów PTB – dr Maria Lankosz-Mróz, prof.dr hab.Bogdan Zemanek
Współorganizacja w terenie: Oddział Bydgoski i Oddział Toruński PTB – dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska i dr hab. Tomasz Załuski prof. UMK, wraz z innymi botanikami z Bydgoszczy i Torunia. 

Wstępne zgłoszenia prosimy przesyłać na adres przewodniczącej Sekcji:lankoszmroz@gmail.com    tel 609 099 826