Home page » Publications » Wiadomości Botaniczne (Botanical News) » Wiadomości Botaniczne 61, 2017 » Zlokalizowanie grobu Aleksandra Jana Śleńdzińskiego (1848–1881) na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie