Home page » Publications » Wiadomości Botaniczne (Botanical News) » Wiadomości Botaniczne 61, 2017 » XXV Seminarium Terenowe Sekcji Ogrodów Botanicznych i Arboretów PTB – endemiczna flora wysp kanaryjskich, 26 kwietnia – 9 maja 2017