Home page » Publications » Wiadomości Botaniczne (Botanical News) » Wiadomości Botaniczne 61, 2017 » Wybrane problemy i kierunki współczesnej hodowli róż