Home page » Publications » Wiadomości Botaniczne (Botanical News) » Wiadomości Botaniczne 61, 2017 » VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Oddział Białostocki) „Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie badań biologicznych” (Białystok, 8–9 września 2017)