Home page » Publications » Wiadomości Botaniczne (Botanical News) » Wiadomości Botaniczne 61, 2017 » Portrety botaników polskich – Jakub Mowszowicz (1901–1983)