Home page » Publications » Wiadomości Botaniczne (Botanical News) » Wiadomości Botaniczne 61, 2017 » Leksykon botaników polskich – 95. Wanda Truszkowska