Home page » Publications » Wiadomości Botaniczne (Botanical News) » Wiadomości Botaniczne 61, 2017 » Idea ochrony gatunkowej roślin na znakach Poczty Polskiej