Home page » Publications » Wiadomości Botaniczne (Botanical News) » Wiadomości Botaniczne 61, 2017 » Historia botaniki podczas 57. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Lublinie