Home page » Publications » Wiadomości Botaniczne (Botanical News) » Wiadomości Botaniczne 61, 2017 » Międzynarodowa konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Interdyscyplinarne badania zmienności genetycznej, farmakologicznej i biologicznej” (Białystok, 9–11 lipca 2017)