Home page » Publications » Wiadomości Botaniczne (Botanical News) » Wiadomości Botaniczne 61, 2017 » Archiwalna kolekcja rycin z badań fykologicznych prowadzonych w okresie międzywojennym w Zakładzie Systematyki i Geografii Roślin Uniwersytetu Warszawskiego