Strona główna » Działalność wydawnicza » Wiadomości Botaniczne » Wiadomości Botaniczne 61, 2017 » Seminarium Sekcji Taksonomii Roślin Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Małkocin, 11–13 lipca 2017)