Strona główna » Działalność wydawnicza » Wiadomości Botaniczne » Wiadomości Botaniczne 61, 2017 » Próba uporządkowania polskiego nazewnictwa bambusów przydatnych do uprawy w rodzimych warunkach klimatycznych