Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów

ISSN: 1230-3291

Rocznik, publikujący prace w języku polskim (ze streszczeniem w języku angielskim) i angielskim. W latach 1953–1957 Biuletyn ukazywał się jako dział Acta Societatis Botanicorum Poloniae; od roku 1957 do 1986 był działem Wiadomości Botanicznych a od 1987 – wydzieloną wkładką. Od początku posiadał też redakcję działową, odpowiedzialną za jego przygotowanie. Do roku 1974 redaktorką Biuletynu była Ludmiła Karpowiczowa. Następnie w latach 1974–1982 funkcję tę pełnił Bogusław Molski, a po nim od 1982 do 1990 roku Aleksander Łukasiewicz. Od 1991 roku (pierwszy numer wydrukowano w 1992) Biuletyn ukazuje się jako samodzielny rocznik z odrębną numeracją. W latach 1991–1998 ukazało się 8 tomów o łącznej objętości około 54 arkusze (vol. 39–46). Pierwsze numery wychodziły w objętości pięciu, a kolejne (od 1995 r.) dziesięciu arkuszy. Redaktorem naczelnym Biuletynu od początku do 2008 roku był Jerzy Puchalski. Redakcja mieściła się w Ogrodzie Botanicznym CZRB PAN w Powsinie pod Warszawą, gdzie także była prowadzona dystrybucja rocznika. Do roku 2008 włącznie ukazało się 17 tomów.

W 2009 roku wydawanie Biuletynu Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów zostało zawieszone, natomiast w czasopiśmie Wiadomości Botaniczne funkcjonuje dział „Ogrody Botaniczne, Muzea i Zbiory”.